viendinhduong.vn
viendinhduong.vn
Đối với người trưởng thành
Cân nặng kg
Chiều cao
met
Kq BMI
Đánh giá
Bảng phân loại
Số liệu thống kê >>Suy dinh dưỡng trẻ em
Các Bảng biểu Đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ em từ 0 đến dưới 5 tuổi dựa vào Z-Score
Cập nhật ngày: 20/02/2014 11:39:07 | Lượt xem: 68967
Các Bảng biểu Đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ em từ 0 đến dưới 5 tuổi dựa vào Z-Score (WHO-2006)

Mã số Tên bảng/biểu Loại Giới Tải về
B(0-60)-24   BMI theo tuổi: Sau sinh đến 2 tuổi Bảng tra cứu TRAI Tải về
B(0-60)-23   BMI theo tuổi: Sau sinh đến 13 tuần Bảng tra cứu TRAI Tải về
B(0-60)-25   BMI theo tuổi: 2 đến 5 tuổi Bảng tra cứu TRAI Tải về
G(0-60)-24   BMI theo tuổi: Sau sinh đến 2 tuổi Bảng tra cứu GÁI Tải về
G(0-60)-23   BMI theo tuổi: Sau sinh đến 13 tuần Bảng tra cứu GÁI Tải về
G(0-60)-25   BMI theo tuổi: 2 đến 5 tuổi Bảng tra cứu GÁI Tải về
B(0-60)-08   Chiều cao đứng theo tuổi: 2 đến 5 tuổi Bảng tra cứu TRAI Tải về
G(0-60)-08   Chiều cao đứng theo tuổi: 2 đến 5 tuổi Bảng tra cứu GÁI Tải về
B(0-60)-07   Chiều dài nằm theo tuổi: Sau sinh đến 2 tuổi Bảng tra cứu TRAI Tải về
B(0-60)-06   Chiều dài nằm theo tuổi: Sau sinh đến 13 tuần Bảng tra cứu TRAI Tải về
G(0-60)-07   Chiều dài nằm theo tuổi: Sau sinh đến 2 tuổi Bảng tra cứu GÁI Tải về
G(0-60)-06   Chiều dài nằm theo tuổi: Sau sinh đến 13 tuần Bảng tra cứu GÁI Tải về
B(0-60)-15   Cân nặng theo tuổi: Sau sinh đến 5 tuổi Bảng tra cứu TRAI Tải về
B(0-60)-14   Cân nặng theo tuổi: Sau sinh đến 13 tuần Bảng tra cứu TRAI Tải về
G(0-60)-15   Cân nặng theo tuổi: Sau sinh đến 5 tuổi Bảng tra cứu GÁI Tải về
G(0-60)-14   Cân nặng theo tuổi: Sau sinh đến 13 tuần Bảng tra cứu GÁI Tải về
B(0-60)-19   Cân nặng theo chiều cao đứng: 2 đến 5 tuổi Bảng tra cứu TRAI Tải về
G(0-60)-19   Cân nặng theo chiều cao đứng: 2 đến 5 tuổi Bảng tra cứu GÁI Tải về
B(0-60)-17   Cân nặng theo chiều dài nằm: Sau sinh đến 2 tuổi Bảng tra cứu TRAI Tải về
G(0-60)-17   Cân nặng theo chiều dài nằm: Sau sinh đến 2 tuổi Bảng tra cứu GÁI Tải về
B(0-60)-20   BMI theo tuổi: Sau sinh đến 2 tuổi Biểu đồ TRAI Tải về
B(0-60)-22   BMI theo tuổi: Sau sinh đến 5 tuổi Biểu đồ TRAI Tải về
B(0-60)-21   BMI theo tuổi: 2 đến 5 tuổi Biểu đồ TRAI Tải về
G(0-60)-20   BMI theo tuổi: Sau sinh đến 2 tuổi Biểu đồ GÁI Tải về
G(0-60)-22   BMI theo tuổi: Sau sinh đến 5 tuổi Biểu đồ GÁI Tải về
G(0-60)-21   BMI theo tuổi: 2 đến 5 tuổi Biểu đồ GÁI Tải về
B(0-60)-04   Chiều cao đứng theo tuổi: 2 đến 5 tuổi Biểu đồ TRAI Tải về
G(0-60)-04   Chiều cao đứng theo tuổi: 2 đến 5 tuổi Biểu đồ GÁI Tải về
B(0-60)-02   Chiều dài nằm theo tuổi: Sau sinh đến 2 tuổi Biểu đồ TRAI Tải về
B(0-60)-01   Chiều dài nằm theo tuổi: Sau sinh đến 6 tháng Biểu đồ TRAI Tải về
B(0-60)-03   Chiều dài nằm theo tuổi: 6 tháng đến 2 tuổi Biểu đồ TRAI Tải về
G(0-60)-02   Chiều dài nằm theo tuổi: Sau sinh đến 2 tuổi Biểu đồ GÁI Tải về
G(0-60)-01   Chiều dài nằm theo tuổi: Sau sinh đến 6 tháng Biểu đồ GÁI Tải về
G(0-60)-03   Chiều dài nằm theo tuổi: 6 tháng đến 2 tuổi Biểu đồ GÁI Tải về
B(0-60)-05   Chiều dài nằm/Chiều cao đứng theo tuổi: Sau sinh đến 5 tuổi Biểu đồ TRAI Tải về
G(0-60)-05   Chiều dài nằm/Chiều cao đứng theo tuổi: Sau sinh đến 5 tuổi Biểu đồ GÁI Tải về
B(0-60)-10   Cân nặng theo tuổi: Sau sinh đến 2 tuổi Biểu đồ TRAI Tải về
B(0-60)-13   Cân nặng theo tuổi: Sau sinh đến 5 tuổi Biểu đồ TRAI Tải về
B(0-60)-09   Cân nặng theo tuổi: Sau sinh đến 6 tháng Biểu đồ TRAI Tải về
B(0-60)-12   Cân nặng theo tuổi: 2 đến 5 tuổi Biểu đồ TRAI Tải về
B(0-60)-11   Cân nặng theo tuổi: 6 tháng đến 2 tuổi Biểu đồ TRAI Tải về
G(0-60)-10   Cân nặng theo tuổi: Sau sinh đến 2 tuổi Biểu đồ GÁI Tải về
G(0-60)-13   Cân nặng theo tuổi: Sau sinh đến 5 tuổi Biểu đồ GÁI Tải về
G(0-60)-09   Cân nặng theo tuổi: Sau sinh đến 6 tháng Biểu đồ GÁI Tải về
G(0-60)-12   Cân nặng theo tuổi: 2 đến 5 tuổi Biểu đồ GÁI Tải về
G(0-60)-11   Cân nặng theo tuổi: 6 tháng đến 2 tuổi Biểu đồ GÁI Tải về
B(0-60)-18   Cân nặng theo chiều cao đứng: 2 đến 5 tuổi Biểu đồ TRAI Tải về
G(0-60)-18   Cân nặng theo chiều cao đứng: 2 đến 5 tuổi Biểu đồ GÁI Tải về
B(0-60)-16   Cân nặng theo chiều dài nằm: Sau sinh đến 2 tuổi Biểu đồ TRAI Tải về
G(0-60)-16   Cân nặng theo chiều dài nằm: Sau sinh đến 2 tuổi Biểu đồ GÁI Tải về

Tham khảo thêm Các bảng biểu Đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ em từ 5 đến 19 tuổi dựa vào Z-Score (WHO-2007)

Cách phân loại và đánh giá tình trạng dinh dưỡng dựa vào Z-Score

Tìm kiếm
Link liên kết
Phần mềm đọc PDF
Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia
©2013 Viendinhduong.vn
Địa chỉ: 48B - Tăng Bạt Hổ - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội| Email: ninvietnam@viendinhduong.vn
Điện thoại: (84-4) 3971 7090 | Fax: (84-4) 3971 7885 |Số đăng ký: 178/GP-TTĐT. Cấp ngày 10/10/2011
Viện dinh dưỡng quốc gia
Địa chỉ 48B - Tăng Bạt Hổ - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: ninvietnam@viendinhduong.vn
Điện thoại (84-4) 3971 7090 | Fax: (84-4) 3971 7885
Số đăng ký: 178/GP-TTĐT. Cấp ngày 10/10/2011