Tiếp cận với quảng cáo nuôi con bằng sữa mẹ của dự án Alive - Thrive, kết quả điều tra qua mạng internet

Khảo sát được tiến hành nhằm đánh giá sự tiếp cận của phụ nữ mang thai và phụ nữ có con dưới 24 tháng tuổi với quảng cáo truyền thông nuôi con bằng sữa mẹ (NCBSM) của dự án Alive & Thrive (A&T). Thông tin từ 634 người tham gia tự điền bộ câu hỏi trực tuyến trên trang mạng Webtretho. Khảo sát cho thấy tỷ lệ tiếp cận với quảng cáo NCBSM của dự án A&T là 85%, chủ yếu từ là vô tuyến/ TV (81%) và internet (66%). Thông điệp được các thành viên tham gia khảo sát là cho trẻ dưới 6 tháng tuổi bú mẹ hoàn toàn (khoảng 80%); sữa mẹ có đủ chất dinh dưỡng cho trẻ (khoảng 80%) và các tổ chức y tế hàng đầu khuyên bạn cho trẻ bú hoàn toàn sữa mẹ trong 6 tháng đầu (khoảng 70%). Sau khi xem quảng cáo, hơn 90% bà mẹ cảm thấy tự tin hơn khi NCBSM, 30% nuôi con theo hướng dẫn từ quảng cáo, và khoảng 50% giúp đỡ các bà mẹ khác NCBSM. Quảng cáo được đánh giá là hấp dẫn, đáng tin cậy, dễ hiểu, dễ nhớ và làm theo được. Quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng có độ bao phủ cao và có tác động tích cực tới kiến thức và thực hành NCBSM.