Thực trạng dinh dưỡng của bà mẹ và chiều dài cân nặng của trẻ sơ sinh tại tỉnh Bình Dương năm 2012

Đặt vấn đề: Thiếu năng lượng trường diễn (TNLTD), thiếu máu ở phụ nữ có thai, trẻ sinh nhẹ cân, suy dinh dưỡng (SDD) là những vấn đề sức khỏe cộng đồng; Tình trạng dinh dưỡng (TTDD) của bà mẹ có liên quan chặt chẽ đến TTDD và  sức khỏe của trẻ em không chỉ ở trước và sau khi sinh mà còn tiếp tục đến giai đoạn phát triển sau này. Các bà mẹ bị TNLTD, thiếu máu có nguy cơ sinh trẻ nhẹ cân cao; bà mẹ có chiều cao thấp nguy cơ sinh trẻ có chiều dài khi sinh ngắn. Những trẻ khi sinh nhẹ cân và chiều dài sơ sinh ngắn có nguy cơ cao bị suy dinh dưỡng thấp còi và khi trưởng thành bị thiếu năng lượng trường diễn và chiều cao thấp. Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả thực trạng dinh dưỡng và tìm hiểu mối liên quan giữa TTDD của mẹ với chiều dài, cân nặng của trẻ khi sinh tại tỉnh Bình Dương năm 2012.

Phương pháp: Nghiên cứu thuần tập tiến cứu thực hiện trên 945 phụ nữ mang thai tại huyện Thuận An,Tân Uyên và thị xã Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương.

Kết quả: Tuổi trung bình (TB) của bà mẹ có thai là 28,3, có khoảng 6,4% bà mẹ có chiều cao dưới 145cm và 44,6% bà mẹ có cân nặng dưới 45kg. Tỷ lệ trẻ sơ sinh nhẹ cân là 9,7% và 6,9% trẻ sinh thiếu tháng. Cân nặng sơ sinh TB của con các bà mẹ bị TNLTD thấp hơn cân nặng TB của con các bà mẹ không bị TNLTD (3.046 và 3.119gr (p<0,05). Các bà mẹ bị TNLTD có  nguy cơ bị thiếu máu (gấp1,5 lần, p<0,05), sinh trẻ nhẹ cân ( gấp 3,39 lần, p<0,0001) và sinh trẻ có chiều dài  dưới 50cm (gấp 1,8 lần,; p < 0,05) so với các bà mẹ không  bị TNLTD.

Kết luận: Các bà mẹ bị thiếu máu, có chiều cao dưới 145cm, nặng dưới 45kg trước khi có thai, tăng cân <9kg trong thai kỳ, cân nặng dưới 45kg trước khi sinh có nguy cơ sinh trẻ sơ sinh nhẹ cân và chiều dài sơ sinh ngắn cao hơn (p<0,05).