Dịch tễ học bệnh đái tháo đường tại TPHCM và một số yếu tố liên quan

Tác giả: Đỗ Thị Ngọc Diệp, Phan Nguyễn Thanh Bình, Trần Quốc Cường, Lê Thị Kim Quí, Lê Nguyễn Trung Đức Sơn

Tạp chí DD&TP/Journal of Food and Nutrition Sciences

Phương pháp: nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 1456 người dân 30-69 tuổi sống tại TPHCM. Đối tượng được cân đo chỉ số nhân trắc, làm nghiệm pháp dung nạp đường huyết và phỏng vấn các yếu tố liên quan bằng bảng câu hỏi. Glucose được xác định bằng máy đo đường huyết mao mạch.

Kết quả: tỉ lệ thừa cân (BMI 23-25), béo phì (BMI >25), tăng đường huyết lúc đói, rối loạn dung nạp đường, đái tháo đường là cao đáng báo động tại TPHCM với các tỉ lệ lần lượt là 22,7%; 24,5%; 16,4%; 10,8%; 7%. Tỉ lệ mắc bệnh rối loạn chuyển hóa đường tăng theo tuổi, nam có tỉ lệ đái tháo đường cao hơn, người ở ngoại thành có tỉ lệ rối loạn chuyển hóa đường thấp hơn.

Kết luận: Đái tháo đường và các bệnh mạn tính không lây tại TPHCM gia tăng đáng báo động cần có các biện pháp can thiệp phù hợp.


Epidemiological features of diabetes and related factors in HoChiMinh city

Author: Do Thi Ngoc Diep, Phan Nguyen Thanh Binh, Tran Quoc Cuong, Le Thi Kim Quy, Le Nguyen Trung Duc Son

Tạp chí DD&TP/Journal of Food and Nutrition Sciences

Dietary and physical habit of HCM city habitants have changed dramatically during the last 10 years. Diabetes prevention program has been implemented in HCMC for almost 6 years and needs to be evaluated. A cross sectional study on 1456 people aged 30-69 years living in Ho Chi Minh City was conducted. Anthropometric indices, glucose tolerance test and questionnaires were taken. Blood glucose was measured by capillary method.

Results: The prevalence of overweight (BMI 23-25), obesity (BMI >25), impaired fasting blood glucose, impaired glucose tolerance, and diabetes were very high: 22.7%, 24.5%, 16.4%, 10.8%, and 7%, respectively. The prevalence of IFG, IGT and diabetes increased with age, higher in males and in participants living in urban area.

Conclusion: the prevalence of non communication diseases in Ho Chi Minh City is alarming and needs an appropriate intervention in the future.