Dịch tễ học bệnh đái tháo đường tại TPHCM và một số yếu tố liên quan

Phương pháp: nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 1456 người dân 30-69 tuổi sống tại TPHCM. Đối tượng được cân đo chỉ số nhân trắc, làm nghiệm pháp dung nạp đường huyết và phỏng vấn các yếu tố liên quan bằng bảng câu hỏi. Glucose được xác định bằng máy đo đường huyết mao mạch.

Kết quả: tỉ lệ thừa cân (BMI 23-25), béo phì (BMI >25), tăng đường huyết lúc đói, rối loạn dung nạp đường, đái tháo đường là cao đáng báo động tại TPHCM với các tỉ lệ lần lượt là 22,7%; 24,5%; 16,4%; 10,8%; 7%. Tỉ lệ mắc bệnh rối loạn chuyển hóa đường tăng theo tuổi, nam có tỉ lệ đái tháo đường cao hơn, người ở ngoại thành có tỉ lệ rối loạn chuyển hóa đường thấp hơn.

Kết luận: Đái tháo đường và các bệnh mạn tính không lây tại TPHCM gia tăng đáng báo động cần có các biện pháp can thiệp phù hợp.