Dinh dưỡng ca ghép tạng đầu tiên trên người tại Việt Nam

Ngày 01/03/2014, Bệnh viện quân y 103 – Học viện quân y đã thực hiện thành công ca mổ ghép đa tạng (tụy- thận) trên người đầu tiên tại Việt Nam. Thành công này có sự góp sức của nhiều chuyên khoa, trong đó có chuyên khoa dinh dưỡng. Trong bài này chúng tôi xin trình bày một số nhận xét về công tác dinh dưỡng bệnh nhân  trong ca ghép đa tạng đầu tiên này.