viendinhduong.vn
viendinhduong.vn
Đối với người trưởng thành
Cân nặng kg
Chiều cao
met
Kq BMI
Đánh giá
Bảng phân loại
Đề tài nghiên cứu
Nhu cầu dinh dưỡng khuyển nghị cho người Việt Nam trong giai đoạn mới
Tác giả: Phạm Văn Hoan, Nguyễn Công Khẩn

Tạp chí DD&TP/Journal of Food and Nutrition Sciences - Tập 3 - số 4 - Tháng 12 năm 2007 / Vol.3 - No.4 - December 2007
Từ khoá: Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị (RDAs)
Tóm tắt tiếng Việt

Bảng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam 2007 được xây dựng trên cơ sở những hiểu biết mới nhất của khoa học dinh dưỡng. Nhu cầu khuyến nghị được bổ sung những thông tin phù hợp với sự thay đổi về tiêu thụ thực phẩm và mô hình bệnh tật hiện nay. Xuất phát từ định hướng của Chính phủ đối với công tác bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảng nhu cầu này là sự phối hợp giữa đặc điểm sinh thể và sự cải thiện điều kiện sống của người Việt Nam, dựa trên cơ sở những công bố mới nhất trong lĩnh vực. Hiện tượng tăng trưởng kinh tế và chuyển tiếp dinh dưỡng từ thiếu sang thừa ăn quan sát được từ những nghiên cứu gần đây được các tác giả đặc biệt lưu ý. Các chất béo, chất chống oxy hóa tự do, chất xơ đã được bổ sung chi tiết trong bảng nhu cầu khuyến nghị này. Dinh dưỡng để đạt được sự phát triển tối ưu về thể chất , hạn chế các nguy cơ bệnh tật trong giai đoạn mới là những định hướng trong xuất bản, nhằm tạo cơ sở cho sự cải  thiện thể trạng, phát triển thể chất nguồn nhân lực Việt Nam để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Recommended dietary allowances for Vietnamese people in the new period
Author: Pham Van Hoan, Nguyen Cong Khan

Tạp chí DD&TP/Journal of Food and Nutrition Sciences - Tập 3 - số 4 - Tháng 12 năm 2007 / Vol.3 - No.4 - December 2007
Keywords: Recommended Dietary Allowances (RDAs)
English summary

The RDA for Vietnamese 2007 has been developed based on the lattest knowledge of nutrition sciences. It has been updated with more appropriate information according to the changes in food consumption and morbidity pattern currently. Deriving from the orientation of the Governement in people’s health protection, these RDAs are the combination of biological features and improved living standards of Vietnamese people, based on newly released findings in this area. The authors have also paid attention to economic growth and nutrition transition from under nutrition to over nutrition observed in recent studies. Fatty acids, anti-oxidants and fibers have been added in details. Nutrition for optimal physical development and reduced morbidity risks in the new period is the purpose of this publication as it is the foundation for improved human resources to achieve social, economic development goals.

 


Tìm kiếm
Link liên kết
Phần mềm đọc PDF
Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia
©2013 Viendinhduong.vn
Địa chỉ: 48B - Tăng Bạt Hổ - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội| Email: ninvietnam@viendinhduong.vn
Điện thoại: (84-4) 3971 7090 | Fax: (84-4) 3971 7885 |Số đăng ký: 178/GP-TTĐT. Cấp ngày 10/10/2011
Viện dinh dưỡng quốc gia
Địa chỉ 48B - Tăng Bạt Hổ - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: ninvietnam@viendinhduong.vn
Điện thoại (84-4) 3971 7090 | Fax: (84-4) 3971 7885
Số đăng ký: 178/GP-TTĐT. Cấp ngày 10/10/2011