Khoa Dinh dưỡng Lâm sàng và Tiết chế

Cập nhật: 11/20/2009 - Lượt xem: 3967
Các lĩnh vực phụ trách:
-   Nghiên cứu cơ bản về dinh dưỡng bệnh lý.
-   Nghiên cứu và ứng dụng các chế độ ăn và tiết chế theo bệnh lý
-   Nghiên cứu về tổ chức khoa dinh dưỡng lâm sàng và tư vấn dinh dưỡng trong bệnh viện.