Hỗ trợ xây dựng chuẩn Quốc gia Y tế dự phòng giai đoạn 2011 - 2015 tại các tỉnh phía Bắc

Cập nhật: 9/28/2016 - Lượt xem: 1430

Thực hiện Quyết định số 4696/QĐ-BYT ngày 27/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc “Ban hành chuẩn Quốc gia Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2008-2015” và dưới sự chỉ đạo của Cục Y tế Dự phòng- Bộ Y tế, từ năm 2011-2015, Phòng Chỉ đạo tuyến – Viện Dinh dưỡng và một số khoa phòng chuyên môn của Viện đã trực tiếp hỗ trợ công tác chuyên môn triển khai hoạt động dinh dưỡng, đào tạo và đánh giá năng lực xét nghiệm thực phẩm cho 28 tỉnh phía Bắc. Viện Dinh dưỡng được giao phụ trách trực tiếp hỗ trợ 7 tỉnh, bao gồm Lào Cai, Yên Bái, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang.

Được sự quan tâm của Ủy Ban Nhân Dân, Sở Y tế của các Tỉnh, các Trung tâm Y tế Dự phòng (TTYTDP) của 7 tỉnh do Viện Dinh dưỡng phụ trách đã có sự đầu tư về cơ sở vật chất, tổ chức cán bộ, tăng cường hoạt động chuyên môn. Mặc dù còn nhiều khó khăn về nguồn cán bộ, thiếu kinh phí hoạt động, trang thiết bị chưa đầy đủ, nhưng các Trung tâm Y tế dự phòng cũng đã quyết tâm thực hiện, tìm ra các giải pháp khắc phục hạn chế các tiêu chuẩn chưa đạt. Hàng năm, Viện Dinh dưỡng cũng đã tổ chức các đoàn các bộ xuống trực tiếp hướng dẫn và hỗ trợ TTYTDP rà soát các tiêu chuẩn chưa đạt và cùng với các Viện chuyên ngành (Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường, Viện Sốt rét Ký sinh trùng và Côn trùng Trung ương) tìm hướng khắc phục, đảm bảo hoàn thành các tiêu chuẩn, chỉ tiêu đạt chất lượng và theo tiến độ.

Tính đến tháng 12 năm 2015, cả 7 TTYTDP do Viện Dinh dưỡng phụ trách đã đạt được Chuẩn Quốc gia Trung tâm Y tế dự phòng. Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Thái Nguyên, Yên Bái và Bắc Ninh là 2 tỉnh đạt Chuẩn Quốc gia Trung tâm Y tế dự phòng vào năm 2010-2012. Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang là 2 tỉnh cuối cùng đạt chuẩn vào tháng 12 năm 2015.


Đoàn Viện Dinh dưỡng làm việc với Trung tâm Y tế Dự phòng các Tỉnh

Năm 2015-2016, Cục Y tế Dự phòng đã và đang soạn thảo Chuẩn  Quốc gia Trung tâm YTDP giai đoạn 2016-2025. Trong đó, các chuẩn liên quan đến hoạt động dinh dưỡng và bệnh không lây nhiễm, cùng với các chuẩn về khoa xét nghiệm, phòng khám, tư vấn về điều trị dự phòng đã được Viện Dinh dưỡng trực tiếp tham gia xây dựng. Các hoạt động dinh dưỡng trong giai đoạn mới được đặt ra nhằm đáp ứng nhu cầu dự phòng bệnh liên quan dinh dưỡng của người dân, do đó, các TTYTDP sẽ cần có sự đầu tư hơn nữa cho về đào tạo cán bộ dinh dưỡng, kinh phí cho hoạt động dinh dưỡng và kế hoạch thực hiện phù hợp hoàn cảnh thực tế địa phương để từ đó đạt được chất lượng về chuẩn Quốc gia Trung tâm YTDP.

PGS. TS. Trương Tuyết Mai – Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia