Một số kết quả bước đầu về hoạt động phòng tư vấn mặt trời bé thơ tại ba tỉnh Thái Bình, Bắc Ninh và Bạc Liêu

Cập nhật: 9/28/2016 - Lượt xem: 1562

Trong năm 2015- 2016, Viện Dinh Dưỡng triển khai nhân rộng mô hình phòng tư vấn Mặt trời bé thơ tại 3 tỉnh mới, bao gồm Bắc Ninh, Bạc Liêu và Thái Bình, nâng tổng số tỉnh có hoạt động phòng tư vấn mặt trời bé thơ thành 18 tỉnh.

Các hoạt động chính trong 2 năm qua tập trung chủ yếu là xây dựng phòng tư vấn tại các trạm y tế, các bệnh viện, tại các Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản. Đội ngũ tư vấn viên được tập huấn về phương pháp tư vấn bà mẹ và người chăm sóc trẻ về nuôi con bằng sữa mẹ, ăn bổ sung, chăm sóc bà mẹ mang thai và bà mẹ cho con bú. Sau một năm triển khai hoạt động, đã có 31 phòng tư vấn mặt trời bé thơ mới được thiết lập và đạt tiêu chuẩn, có tới gần 50 ngàn lượt bà mẹ được tư vấn về dinh dưỡng. Trung bình hàng tháng, tại mỗi phòng tư vấn có khoảng 100-120 lượt trẻ được tư vấn dinh dưỡng.

Sở Y tế tỉnh Thái Bình đã trực tiếp chỉ đạo 5 bệnh viện và 6 trạm y tế thuộc tuyến Tỉnh và Huyện thành lập phòng tư vấn mặt trời bé thơ. Bước đầu các phòng tư vấn tại các bệnh viện đã phát huy tốt nhiệm vụ và gắn kết với phòng khám nhi của các bệnh viện để thực hiện công tác tư vấn dinh dưỡng.

Được sự quan tâm và ủng hộ của Sở Y tế, Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản tỉnh Bạc Liêu và Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản Bắc Ninh đã phát huy nguồn lực của tỉnh hỗ trợ và xây dựng thành công 20 phòng tư vấn mặt trời bé thơ tại các trạm y tế xã của một số huyện. Kết hợp với ngày tiêm chủng hàng tháng, các phòng tư vấn đã phát huy được công tác tư vấn bà mẹ về chăm sóc nuôi dưỡng trẻ cũng như tăng cường giáo dục truyền thông nâng cao hiểu biết cho các bà mẹ và người chăm sóc trẻ.

Việc duy  trì các hoạt động tư vấn dinh dưỡng tại 31 phòng tư vấn của 3 tỉnh Bạc Liêu, Bắc Ninh và Thái Bình cũng như tại 1.021 phòng tư vấn mặt trời bé thơ tại 15 tỉnh trên toàn quốc đòi hỏi cần có sự quyết tâm, trách nhiệm của cán bộ làm công tác dinh dưỡng tại các trạm y tế, tại các phòng tư vấn. Bên cạnh đó, cần có sự ủng hộ, giúp đỡ của các Trung tâm, Sở Y tế cũng như Ủy Ban để phòng tư vấn dinh dưỡng được phát huy và hoạt động tốt hơn.
Hình 1. Khoá tập huấn cán bộ tư vấn viên phòng tư vấn Mặt trời bé thơ tại Bắc Ninh

Hình 2. Hình ảnh phòng tư vấn Mặt trời bé thơ đạt chuẩn tại Thái Bình

PGS. TS. Trương Tuyết Mai – Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia