Thông báo Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Viện

Cập nhật: 5/26/2017 - Lượt xem: 1043
Cơ sở đào tạo Viện Dinh dưỡng xin thông báo:

Buổi  bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện về đề tài: “Hiệu quả bổ sung HEBI MAM hoặc bổ sung đa vi chất dinh dưỡng để cải thiện tình trạng thiếu máu”.

Chuyên ngành: Dinh dưỡng

Mã số: 62.72.03.03

Của nghiên cứu sinh: Nguyễn Đăng Trường

Được tổ chức thời gian: 9 giờ 00 sáng thứ ba ngày 21 tháng 03 năm 2017

Tại giảng đường tầng 4, Trung tâm Đào tạo Dinh dưỡng và Thực phẩm, Viện Dinh dưỡng số 48B, phố Tăng Bạt Hổ, Hà Nội.

Kính mời quý Thầy cô, các Nhà khoa học, học viên cao học và các cá nhân có quan tâm đến tham dự.

                                                                       VIỆN TRƯỞNG
                                                                           (Đã ký)

                                                                       Lê Danh Tuyên