Dịch vụ Khám Tư vấn Dinh dưỡng hiện nay có 3 cơ sở

Cập nhật: 12/30/2019 - Lượt xem: 15623
Dịch vụ Khám Tư vấn Dinh dưỡng của Viện Dinh dưỡng hiện nay có 3 cơ sở.
(Bấm chuột vào các địa chỉ sau để biết thêm thông tin chi tiết):

 
Cơ sở 3: Phòng Khám tư vấn dinh dưỡng số 3
Địa chỉ: Liền kề-GA03, Nhà CT2A, Khu Đô thị Tân Tây Đô, Đan Phượng, Hà Nội
Điện thoại: 082 877 3688