Thông báo Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Viện-NCS Đỗ Văn Lương

Cập nhật: 6/19/2020 - Lượt xem: 647

Cơ sở đào tạo Viện Dinh dưỡng xin thông báo:

Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện về đề tài: “Hiệu quả sử dụng gạo lật nảy mầm hỗ trợ kiểm soát các yếu tố thành phần hội chứng chuyển hóa trên bệnh nhân đái tháo đường typ 2 ngoại trú”.

            Chuyên ngành: Dinh dưỡng

            Mã số: 9720401

           Của nghiên cứu sinh: Đỗ Văn Lương

Được tổ chức thời gian: 8 giờ 30 Thứ Năm ngày 02 tháng 07 năm 2020

Tại: Phòng 376, Viện Dinh dưỡng, số 48B, phố Tăng Bạt Hổ, Hà Nội.

Kính mời quý Thầy cô, các Nhà khoa học, học viên cao học và các cá nhân quan tâm đến tham dự.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu HC, TTĐT

VIỆN TRƯỞNG

(Đã ký)

 

                      Lê Danh Tuyên