Thông báo Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Viện-NCS Lê Văn Khoa

Cập nhật: 6/19/2020 - Lượt xem: 730

Cơ sở đào tạo Viện Dinh dưỡng xin thông báo:

Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện về đề tài: “Hiệu quả của bổ sung bánh tăng cường vi chất đến tình trạng dinh dưỡng và trí lực của trẻ 6-9 tuổi tại huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ”.

            Chuyên ngành: Dinh dưỡng

            Mã số: 9720401

           Của nghiên cứu sinh: Lê Văn Khoa

Được tổ chức thời gian: 8 giờ 30 Thứ Sáu ngày 10 tháng 07 năm 2020

Tại: Phòng 376, Viện Dinh dưỡng, số 48B, phố Tăng Bạt Hổ, Hà Nội.

Kính mời quý Thầy cô, các Nhà khoa học, học viên cao học và các cá nhân quan tâm đến tham dự.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu HC, TTĐT

VIỆN TRƯỞNG

(Đã ký)

 

                      Lê Danh Tuyên