Tìm thấy 54 tài liệu
Research History at National Institute of Nutrition
Period 1980-1985 Research: State level Research Project 64-02 "Improving Vietnamese's meal". Finding: Country wide data on food consumption and food habits Country wide data on malnutrition among children.
Đánh giá hiệu quả can thiệp thừa cân-béo phì ở trẻ em trước tuổi đến trường tại nội thành Hà Nội
Nghiên cứu can thiệp có đối chứng trên cộng đồng bằng giáo dục dinh dưỡng, hướng dẫn thực hành cho bà mẹ, cô giáo và tập luyện thể lực cho 90 trẻ thừa cân - béo phì 4 - 5 tuổi tại 2 trường Mầm non
VAC Eco-system and Micronutrient deficiencies control in Vietnam.
Vietnam is a developing country with about 80% of population living in rural areas. Food converted to paddy per capita increased 304.2 kg in 1985 to 324.4 kg in 1990 and 387.7 kg in 1997. While paddy per capita increase year by year but the prevalence of malnutrition is still 36.8% (1998).
Mức tiêu thụ lương thực, thực phẩm của nhân dân 3 xã, phường giám sát dinh dưỡng trọng điểm tỉnh Đồng Nai-năm 2003
Trong khuôn khổ của hoạt động giám sát dinh dưỡng hàng năm, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Đồng Nai tiến hành điều tra khẩu phần thực tế của 150 hộ gia đình tại 3 xã/ phường. Kết quả cho thấy mức tiêu thụ gạo đạt 341,8g/ người/ ngày.
Provision of micronutrient powder in response to the Cyclone Sidr emergency in Bangladesh- Cross-sectional assessment at the end of the intervention
To document the experience and findings of a cross-sectional assessment of the micronutrient powder program implemented as part of the emergency response to Cyclone Sidr...
On the transition to sustainability-An analysis of the costs of school feeding compared with the costs of primary education
The current food, fuel, and financial crises have highlighted the importance of school feeding programs both as a social safety net for children living in poverty and food insecurity...
Cải thiện tình trạng dinh dưỡng của học sinh trong dự án Hợp tác liên nghành vì sự phát triển của trẻ em
Dự án "Hợp tác liên ngành vì sự phát triển của trẻ em" được điều phối bởi sự hợp tác từ nhiều ban ngành có liên quan và hoạt động trên ba lĩnh vực chính: can thiệp; theo dõi -đánh giá; nghiên cứu.
Xác định mức đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của học sinh tiểu học (6-11 tuổi)
Đánh giá mức đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của học sinh tiểu học (6-11 tuổi) thông qua điều tra khẩu phần ăn, tình trạng dinh dưỡng  và thời gian hoạt động của các đối tượng. Kết quả đề tài sẽ góp phần xây dựng  và điều chỉnh Bảng nhu cầu dinh dưỡng cho người Việt nam
Hàm lượng acid amin trong một số loại cá Việt Nam
Hàm lượng 17 loại acid amin trong 5 loại nước mặn và 5 loại cá nước ngọt thông dụng trên thị trường đã được xác định bằng kỹ thuật sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) tại khoa hoá ATVSTP- viện Dinh Dưỡng.