Dự án IDRC Canada triển khai hoạt động Sơ kết một...
Dự án “Cải thiện An ninh thực phẩm hộ gia đình phụ nữ nông thôn nghèo thông qua mô hình...
Dự án IDRC Canada triển khai hoạt động điều tra...
Dự án “Cải thiện An ninh thực phẩm hộ gia đình phụ nữ nông thôn nghèo thông qua mô hình...
Giới thiệu dự án RAS/6/073 tại Việt nam
Dự án RAS/6/073 với sự hỗ trợ kỹ thuật của Cơ quan năng lượng nguyên tử...
Dự án Hỗ trợ hoạt động truyền thông cho bà mẹ ở...
Dự án do Viện dinh dưỡng thực hiện tài trợ bởi quỹ SWAN thông qua...
Đoàn Bộ Y tế Lào thăm quan học tập mô hình dinh...
Viện Dinh dưỡng đã cùng phối hợp với Dự án Alive& Thrive triển khai các mô hình dinh...
Chuyến công tác của Ban thư ký phong trào mở rộng...
Phong trào SUN mà Việt Nam là một thành viên đã...
Giới thiệu Dự án Cải thiện An ninh thực phẩm hộ...
Đây là Dự án hợp tác giữa Việt Nam và Canada, Dự...
Giới thiệu về Phong trào The SUN
SUN (Scaling Up Nutrition) là phong trào toàn cầu kết nối các chính phủ, các tổ chức xã...
Các can thiệp bền vững phòng chống thiếu vi chất...
Năm 2010, Hiệp hội châu Âu đã phát động xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học trong...
National Institute of Nutrition
The National Institute of Nutrition (NIN) under Ministry of Health was established in...
Dự án hỗ trợ cải thiện tình trạng dinh dưỡng và...
Dự án do Viện dinh dưỡng thực hiện thông qua Viện khoa học & đời sống quốc tế Nhật Bản -...
Bổ sung vitamin và mở rộng tẩy giun cho trẻ em...
Hỗ trợ cho chương trình quốc gia phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, góp phần giảm tỷ lệ...
12