Bổ sung vitamin và mở rộng tẩy giun cho trẻ em vùng khó khăn

Cập nhật: 5/26/2017 - Lượt xem: 18768

CẢI THIỆN TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG THÔNG QUA BỔ SUNG VITAMIN A MỞ RỘNG VÀ TẨY GIUN CHO TRẺ EM CÁC VÙNG KHÓ KHĂN
(Tên tiếng Anh: Improving vitamin A nutrition and deworming for poor and vulnerable children)

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Chủ Dự án: Viện Dinh dưỡng
Đơn vị phối hợp: Viện Sốt rét - Ký sinh trùng và Côn trùng trung ương và hỗ trợ về kỹ thuật của Tổ chức Y tế thế giới, Quỹ nhi đồng Liên hiệp quốc và trường đại học Melbourn Australia.
Tên nhà tài trợ: Quỹ giảm nghèo Nhật Bản (JFPR) và Tổ chức Y tế thế giới tài trợ thông qua Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).
Thời gian triển khai: 03 năm, từ 9/2007 đến 10/2010
Địa điểm triển khai: Tất cả các huyện thuộc 18 tỉnh, bao gồm: Lai Châu, Điện Biên, Hòa Bình, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Lạng Sơn, Nam Định, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Ninh Thuận, Gia Lai, Kon Tum, Đắc Nông, Đắc Lắc, Thái Nguyên, Sơn La.

Mục tiêu chung:

Hỗ trợ cho chương trình quốc gia phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, góp phần giảm tỷ lệ tử vong, mắc bệnh của trẻ và cải thiện phát triển thể lực, trí tuệ và năng suất lao động sau này của trẻ tại các tỉnh triển khai dự án. Thông qua Dự án, cải thiện hiệu quả đầu tư và nâng cao vai trò của Chính phủ trong việc cải thiện dinh dưỡng và giảm tình trạng thiếu vitamin A và thiếu máu dinh dưỡng.

Mục tiêu cụ thể:

1. Nâng cao năng lực về dinh dưỡng tại 18 tỉnh, 173 huyện và 27.498 trạm y tế xã, mạng lưới tình nguyện viên cộng đồng và đoàn thể xã hội nhằm duy trì bền vững hoạt động cung cấp viên nang vitamin A và thuốc tẩy giun một năm hai lần cho trẻ em.

2. Triển khai mở rộng thêm việc bổ sung vitamin A một năm hai lần cho khoảng 720.000 trẻ từ 37 đến 60 tháng để đảm bảo khoảng 1,6 triệu trẻ em từ 6 đến 60 tháng tuổi tại các tỉnh có dự án được bổ sung Vitamin A một năm hai lần.

3. Thực hiện tẩy giun bằng thuốc Albendazole một năm hai lần cho khoảng 1,4 triệu trẻ em độ tuổi từ 24 đến 60 tháng (hiện đối tượng này chưa nhận được thuốc này)

4. Giảm 50% tỉ lệ thiếu Vitamin A tiền lâm sàng, 75% thiếu máu và 40-80% nhiễm kí sinh trùng ở trẻ em dưới 5 tuổi tại các vùng có dự án.

5. Hoạt động bổ sung vitamin A liều cao một năm hai lần cho mọi trẻ từ 6-60 tháng tuổi và tẩy giun định kỳ cho toàn bộ trẻ từ 24 - 60 tháng được đưa vào kế hoạch và có nguồn vốn tài chính thường xuyên hàng năm của Chính phủ.

Hoạt động của Dự án bao gồm bốn cấu phần chính, cụ thể như sau:

- Truyền thông và điều hành chương trình: Hoạt động dưới thành tố này sẽ trợ giúp hoạt động xây dựng chương trình, chính sách và truyền thông ở cấp quốc gia và cấp tỉnh để đưa các văn kiện và chiến lược vào đợt tập huấn hàng năm do chương trình PEM tổ chức tại cấp huyện và xã, thôn/bản.

- Đặt hàng, phân phối và cung cấp lồng ghép viên nang Vitamin A và thuốc tẩy giun: Thành tố này sẽ hỗ trợ đặt hàng, lưu kho và cung cấp thuốc tẩy giun và thêm khoảng 900.000 viên nang Vitamin A để mở rộng độ bao phủ của chương trình phân phát viên nang Vitamin A cho trẻ 37 - 60 tháng (hiện tại chỉ cho 6 - 36 tháng tuổi hay 12 - 60 tháng tuổi đối với tẩy giun) tại 18 tỉnh có dự án.

- Huy động cộng đồng, xây dựng nguồn lực và phân phối lồng ghép/truyền thông giáo dục dinh dưỡng: Phân phối viên nang Vitamin A hiện nay đang được thực hiện nhờ vào sự tham gia của cộng đồng tại hai lần phân phát hàng năm, dự án JFPR sẽ thực hiện một thực phần "nâng cao" của chiến dịch đối với 5 vòng phân phối vitamin A mở rộng cho trẻ 36-60 tháng và phân phối thuốc tẩy giun cho trẻ từ 6-60 tháng tuổi. Sau hai vòng đầu, việc phân phát mở rộng viên nang vitamin A và thuốc tẩy giun sẽ được lồng ghép hoàn toàn vào chiến dịch uống vitamin A hàng năm.

- Giám sát, đánh giá và xây dựng chính sách: Kế hoạch theo dõi, đánh giá Dự án được thiết kế theo khung triển khai các hoạt động. Với mục đính chính là đánh giá hiệu quả triển khai và xây dựng kế hoạch mở rộng can thiệp, khung theo dõi, đánh giá tập trung vào các chỉ số cải thiện tình trạng dinh dưỡng, nhiễm giun của trẻ em và tiến độ triển khai các hoạt động.