Dự án Nghiên cứu cơ chế lan truyền và xây dựng mô...
Dự án “Nghiên cứu cơ chế lan truyền và xây dựng mô hình giám sát vi khuẩn đa kháng thuốc...
Quy trình xử lý nước cơ bản cho mô hình nước bề...
Nước sông được dẫn vào hồ sơ lắng bằng một kênh nhỏ. Phía đầu kênh tiếp giáp với nước...
Vệ sinh nguồn nước sạch (Poster Dự án SWAN - Nước...
Khí thải công nghiệp từ ống khói nhà máy, ô tô, xe máy, ...tích tụ trong không khí và rơi...
An toàn thực phẩm (Poster Dự án SWAN - Nước sạch...
Xử lý chế biến thực phẩm ở trên bề mặt cao ráo cách mặt đất ít nhất 60cm, tránh đặt trực...