Dự án IDRC Canada triển khai hoạt động Sơ kết một năm triển khai dự án tại 3 tỉnh Lào Cai, Lai Châu và Hà Giang

Cập nhật: 5/26/2017 - Lượt xem: 9061
Dự án “Cải thiện An ninh thực phẩm hộ gia đình phụ nữ nông thôn nghèo thông qua mô hình chế biến thực phẩm dinh dưỡng qui mô nhỏ ở Việt Nam” do IDRC – Canada tài trợ đã triển khai Hội nghị sơ kết một năm thực hiện dự án tại Tp.Lào Cai ngày 17/01/2017. Dự án nhằm mục tiêu giảm mức thiếu an ninh thực phẩm và suy dinh dưỡng ở 3 tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Hà Giang. Trong đó, đối tượng hưởng lợi là trẻ em dưới 5 tuổi và phụ nữ nghèo làm nông nghiệp qui mô nhỏ tại 9 xã của dự án tại 3 tỉnh dự án được cải thiện tình trạng dinh dưỡng, nâng cao sức khỏe; các hộ gia đình sản xuất nông nghiệp, công nhân tại các cơ sở chế biến thực phẩm được cải thiện thu nhập; cộng đồng dân cư chung của 3 tỉnh dự án có điều kiện tiếp cận, mua và sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng của dự án; cán bộ nghiên cứu Viện Dinh dưỡng, trường đại học, hội phụ nữ, hội nông dân được nâng cao kỹ năng triển khai, lập kế hoạch thực hiện dự án về an ninh thực phẩm hộ gia đình.

Sau hơn một năm thực hiện (11/2015 – 12/2016), với sự tổ chức chuyên nghiệp và sự chỉ đạo sát sao từ trung ương tới địa phương cùng sự hỗ trợ kỹ thuật của các chuyên gia từ nhà tài trợ và trường Đại học Ryerson – Canada dự án đã đạt được những kết quả như sau: tổ chức Hội thảo khởi động dự án với các địa phương và ban ngành; xây dựng các chiến lược thực hiện dự án; tuyển chọn cán bộ dự án, xác định trách nhiệm, vai trò các bên liên quan, lựa chọn địa điểm sản xuất thực phẩm; xây dựng sản phẩm của dự án, tìm đối tác tư nhân trong sản xuất, thiết kế nhà xưởng, xây dựng danh mục trang thiết bị; thông qua đề cương nghiên cứu tại Việt Nam và Canada và tiến hành điều tra ban đầu về an ninh thực phẩm, tình trạng dinh dưỡng và các yếu tố kinh tế xã hội; xây dựng hệ thống 15 phòng Tư vấn Mặt trời bé thơ: hỗ trợ đào tạo cán bộ và trang bị tài liệu truyền thông, thiết bị, dụng cụ phục vụ hoạt động chuyên môn của phòng khám; theo dõi, giám sát hỗ trợ quá trình thực hiện tại địa phương.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, dự án cũng gặp phải một số khó khăn trong quá trình thực hiện tìm kiếm đối tác tư nhân trong sản xuất tại 2 tỉnh Lai Châu và Hà Giang, các thủ tục xây dựng danh mục trang thiết bị và việc xây dựng các tài liệu truyền thông cũng như kế hoạch triển khai dự án tại 3 tỉnh với những đặc thù về dân số, dân tộc, nền văn hóa khác nhau.

Tại Hội nghị, đại diện chính quyền và các ban ngành của 3 tỉnh (Ủy Ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế, Trung tâm SKSS, Sở Giáo dục, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ) hưởng ứng với những kết quả của dự án. Những kết quả đạt được thể hiện sự nỗ lực triển khai của Ban điều hành dự án từ trung ương tới địa phương. Cũng tại Hội nghị, các khó khăn, vướng mắc của dự án cũng đã được các đại biểu đưa ra để lên kế hoạch triển khai và khắc phục trong thời gian tiếp theo để dự án được triển khai đúng tiến độ, đàm bảo các kết quả mong đợi của dự án.
 
CN. Hoàng Thị Hồng Nhung – Viện Dinh dưỡng Quốc gia
 
Một số hình ảnh tại Hội nghị:
 

PGS.TS. Lê Bạch Mai – Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng khai mạc hội nghị
 

Hình ảnh tại Hội nghị
 

BS. CKII. Trần Thị Minh – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lào Cai, phát biểu về tình hình triển khai tại Lào Cai


Lễ trao chứng nhận hoạt động cho các phòng Tư vấn mặt trời bé thơ