Ban Giám đốc Viện Dinh dưỡng

Cập nhật: 6/26/2023 - Lượt xem: 70229
PGS. TS. Trần Thanh Dương 
Viện trưởng
  
 
TS. BS. Nguyễn Hồng Trường
Phó Viện trưởng
PGS.TS. Trương Tuyết Mai
Phó Viện trưởng

Các thế hệ lãnh đạo của Viện Dinh dưỡng

 
   
 GS. Từ Giấy
Nguyên Viện trưởng
 
  GS.TSKH. Hà Huy Khôi
Nguyên Viện trưởng
 
  GS.TS. Nguyễn Công Khẩn 
Nguyên Viện trưởng
 
    
 GS. TS. Lê Thị Hợp
Nguyên Viện trưởng
 GS. TTND. Lê Danh Tuyên
Nguyên Viện trưởng
 
   

  

            
PGS.TS. Phan Thị Kim
Nguyên Phó Viện trưởng

Ông Vũ Hồng Toanh
Nguyên Phó Viện trưởng

 Cử nhân Nguyễn Thị Xuân Lan
Nguyên Phó Viện trưởng
   
   
 PGS.TS. Nguyễn Thị Lâm
Nguyên Phó Viện trưởng
 PGS.TS. Lê Bạch Mai
Nguyên Phó Viện trưởng