Ban Giám đốc Viện Dinh dưỡng

Cập nhật: 10/10/2022 - Lượt xem: 65073
PGS. TS. Trần Thanh Dương 
Viện trưởng
  
 
TS.BS. Nguyễn Hồng Trường
Phó Viện trưởng
 PGS.TS. Trương Tuyết Mai
Phó Viện trưởng

Các thế hệ lãnh đạo của Viện Dinh dưỡng

   
 GS. Từ Giấy
Nguyên Viện trưởng

  GS.TSKH. Hà Huy Khôi
Nguyên Viện trưởng
  GS.TS. Nguyễn Công Khẩn 
Nguyên Viện trưởng
    
 GS. TS. Lê Thị Hợp
Nguyên Viện trưởng
 GS. TTND. Lê Danh Tuyên
Nguyên Viện trưởng
 

  

            

 PGS.TS. Phan Thị Kim
Nguyên Phó Viện trưởng

 Ông Vũ Hồng Toanh
Nguyên Phó Viện trưởng

 Cử nhân Nguyễn Thị Xuân Lan
Nguyên Phó Viện trưởng
   
   
 PGS.TS. Nguyễn Thị Lâm
Nguyên Phó Viện trưởng
 PGS.TS. Lê Bạch Mai
Nguyên Phó Viện trưởng