Kiểm tra Nhà nước về thực phẩm nhập khẩu

Cập nhật: 5/25/2023 - Lượt xem: 29221
Viện Dinh dưỡng Quốc gia đã được Bộ Y tế và Bộ Công thương chỉ định là cơ quan kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu.

QUY TRÌNH KIỂM TRA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THỰC PHẨM NHẬP KHẨU

Hồ sơ đăng ký kiểm tra

  • Giấy đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu theo Mu;
  • Bản tự công bố sản phẩm;
  • 03 (ba) Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu liên tiếp theo phương thức kiểm tra chặt đối với các lô hàng, mặt hàng được chuyển đổi phương thức từ kiểm tra chặt sang kiểm tra thông thường (bản chính);
  • Bản sao Danh mục hàng hóa (Packing list);

Trình tự kiểm tra đối với trường hợp kiểm tra thông thường:

Trước hoặc khi hàng về đến cửa khẩu, chủ hàng nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra theo quy định đến Viện Dinh dưỡng hoặc Cng thông tin một cửa quốc gia phân hệ Bộ Y tế;

Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Viện Dinh dưỡng kiểm tra hồ sơ, rà soát bản công bố với các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn thực phẩm. Nếu hồ sơ đầy đủ, phù hợp quy định Viện cấp giấy đăng ký kiểm tra cho doanh nghiệp. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, Viện yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi bổ sung cho phù hợp và phải nêu rõ lý do và căn cứ pháp lý của việc yêu cầu này;

Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ khi cấp giấy đăng ký kiểm tra, Viện ra thông báo kết quả thực phẩm đạt, không đạt yêu cầu nhập khẩu

Trình tự, thủ tục kiểm tra đối với trường hợp kiểm tra chặt:

Trước hoặc khi hàng về đến cửa khẩu, chủ hàng nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra theo quy định đến Viện Dinh dưỡng hoặc Cng thông tin một cửa quốc gia phân hệ Bộ Y tế;

Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Viện Dinh dưỡng kiểm tra hồ sơ, rà soát bản công bố với các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn thực phẩm. Nếu hồ sơ đầy đủ, phù hợp quy định Viện cấp giấy đăng ký kiểm tra cho doanh nghiệp. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, Viện yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi bổ sung cho phù hợp và phải nêu rõ lý do và căn cứ pháp lý của việc yêu cầu này;

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi doanh nghiệp báo hàng về đến kho bảo quảnViện tiến hành lấy mẫu, kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo yêu cầu và ra thông báo thực phẩm đạt hoặc không đạt yêu cầu nhập khẩu;

Xử lý thực phẩm không đạt yêu cầu nhập khẩu

Trường hợp ra Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm không đạt yêu cầu nhập khẩu theo quy định, Viện Dinh dưỡng quyết định các biện pháp xử lý theo các hình thức quy định và báo cáo kết quả xử lý thực phẩm không đạt yêu cầu nhập khẩu với Bộ quản lý chuyên ngành.

Thu phí

Các mức phí được quy định tại thông tư 279/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

Phí Xác nhận lô hàng thực phẩm nhập khẩu: 1.500.000 đồng/lô hàng + (số mặt hàng x 100.000 đồng/mặt hàng), tối đa 10.000.000 đồng/lô hàng.

Phí kiểm nghiệm: áp dụng theo mức quy định cho từng chỉ tiêu kiểm nghiệm.

Viện thông báo cho chủ hàng các khoản phí phải nộp, chủ hàng nộp phí bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt và nhận hóa đơn từ Viện.

Mọi chi tiết xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Phòng kiểm tra Nhà nước về An toàn thực phẩm và dinh dưỡng,

Viện Dinh dưỡng Quốc gia.

Địa chỉ: 48B Tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024 3 9714826;                       Email: kiemtranhanuoc.ninvn@gmail.com