Đại hội công đoàn cơ sở Viện Dinh dưỡng khóa XIV, nhiệm kỳ 2023-2028

Cập nhật: 5/22/2023 - Lượt xem: 4576

Sáng ngày 17/05/2023, Viện Dinh dưỡng đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở khóa XIV nhiệm kỳ 2023-2028. Tới  dự và chỉ đạo Đại hội có PGS.TS Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, đồng chí Công Thị Thanh Hằng, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo nữ công, đồng chí Đinh Thị Dung – Quyền Trưởng ban Tổ chức Công đoàn Y tế. Về phía Viện Dinh dưỡng, PGS. TS. Trần Thanh Dương - Viện trưởng Viện Dinh dưỡng, Ban giám đốc Viện Dinh dưỡng, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, Ban chấp hành Công đoàn và 171 đoàn viên công đoàn cơ sở Viện Dinh dưỡng từ 21 tổ công đoàn đã về dự đông đủ.

PGS. TS. Phạm Thanh Bình, Ủy viên ban Chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn cơ sở Viện Dinh dưỡng, khóa XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2023 và phương hướng hoạt động khóa XIV, nhiệm kỳ 2023-2028; Báo cáo của Uỷ Ban kiểm tra, Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2023. Đại hội đã nghe tham luận của các các tổ công đoàn về phong trào thể dục, thể thao, hội diễn văn nghệ và giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn cho đoàn viên, người lao động. Đặc biệt, Đại hội đã được nghe PGS. TS. Phạm Thanh Bình phát biểu chỉ đạo, động viên góp ý nhằm đổi mới mạnh mẽ phong trào Công đoàn Viện Dinh dưỡng. Trong phần phát biểu của mình, PGS. TS. Trần Thanh Dương - Viện trưởng Viện Dinh dưỡng đã đánh giá cao các hoạt động của công đoàn Viện và định hướng các biện pháp để kết nối người lao động cùng hăng say làm việc cống hiến trí tuệ xây dựng Viện.

PGS. TS. Trần Thanh Dương, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Viện Dinh dưỡng nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 09 đồng chí. Đồng thời, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn  Y tế Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Kết thúc Đại hội, 100% đoàn viên công đoàn thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung đã nêu trong Nghị quyết.

BCH Công đoàn nhiệm cơ sở Viện Dinh dưỡng khóa XIV, nhiệm kỳ 2023-2028
ra mắt tại Đại hội

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Viện Dinh dưỡng khóa XIV, nhiệm kỳ 2023-2028 đã tổ chức phiên họp thứ Nhất bầu Ban thường vụ gồm 3 đồng chí, bầu Chủ tịch, phó Chủ tịch, bầu Ủy ban Kiểm tra Công đoàn và Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Công đoàn. Đồng chí Bùi Thị Mai Hương đã được bầu là Chủ tịch, đồng chí Trịnh Thị Huyền được bầu là Phó chủ tịch công đoàn. Ủy ban kiểm tra Công đoàn có 3 đồng chí do đồng chí Nguyễn Song Tú là Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tin tưởng rằng với sự đoàn kết thống nhất, toàn thể đoàn viên công đoàn Viện sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung và chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Phiên họp thứ nhất, BCH Công đoàn cơ sở Viện Dinh dưỡng khóa XIV, nhiệm kỳ 2023-2028

Một số hình ảnh của Đại hội Công đoàn cơ sở Viện Dinh dưỡng và văn nghệ chào mừng

Hà Thị Tường Vân - Khoa Vi sinh thực phẩm & Sinh học phân tử - Viện Dinh dưỡng