Thư mời cung cấp báo giá hoạt động sản xuất gói Hebi cho Viện Dinh dưỡng

Cập nhật: 8/16/2023 - Lượt xem: 1627

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Về việc Cung cấp báo giá hoạt động sản xuất 3.900 gói Hebi theo nhu cầu tiêu thụ ngày 14/08/2023

Kính gửi: Quý công ty, đơn vị cung cấp nguyên vật liệu, gia công

Viện Dinh dưỡng xin thông báo đến Quý công ty có đủ điều kiện và năng lực tham gia báo giá, chào giá cạnh tranh nguyên vật liệu, gia công cho hoạt động sản xuất 3.900 gói Hebi theo cho Viện Dinh dưỡng, chi tiết như sau:

 - Danh mục báo giá: Chi tiết đính kèm.

 - Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển, bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

 - Báo giá bằng tiền đồng Việt Nam.

 - Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng dự toán, kinh phí gói thầu.

 - Hình thức báo giá: Bản cứng và bản mềm quét PDF (đã đóng dấu và gửi qua Email).

 - Thông tin xin gửi về: Phòng Vật tư – Quản trị - Viện Dinh dưỡng. Địa chỉ: 48B Tăng Bạt Hổ - Hai Bà Trưng – Hà Nội.

 - Thời hạn gửi báo giá: Trước 14 giờ 00 ngày 18 tháng 8 năm 2023.

 - Thông tin liên hệ: Bà Lý Thị Tuyến, phòng Vật tư – quản trị.

 - Điện thoại: 0989 664 052                                      Email: thauvtqt.nin@gmail.com  

 Trân trọng cảm ơn!

CHI TIẾT NỘI DUNG BÁO GIÁ