Xây dựng mô hình nông nghiệp dinh dưỡng của chương trình không còn nạn đói dựa trên câu lạc bộ dinh dưỡng

Cập nhật: 5/28/2023 - Lượt xem: 2527

Ngày 10-11/8/2020 Viện Dinh dưỡng, Cục Kinh tế Hợp tác - Bộ Nông Nghiệp, Tổ chức tầm nhìn Thế giới, và Sở Y tế Yên Bái đồng tổ chức Hội thảo “Chia sẻ mô hình câu lạc bộ dinh dưỡng và xây dựng mô hình nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng” trong khuôn khổ thực hiện Chương trình Không còn nạn đói (Zero Hunger) của Chính phủ. Viện Dinh dưỡng là đơn vị đóng góp về mặt kỹ thuật để triển khai các hoạt động y tế dinh dưỡng. Tổ chức Tầm Nhìn thể giới chia sẻ kinh nghiệm triển khai các hoạt động dinh dưỡng tại cộng đồng, đặc biệt là mô hình Câu lạc bộ đã được thực hiện nhiều năm, phù hợp cho các vùng khó khăn.  Sở Y tế Yên Bái là địa bàn thực hiện một số chương trình dự án dinh dưỡng thành công. Thành phần tham dự hội thảo mang tính chất liên ngành bao gồm cán bộ Nông nghiệp, cán bộ Y tế, cán bộ Phụ nữ từ các cấp tỉnh, huyện, xã và đến tận thôn bản của 3 tỉnh Yên Bái, Lào Cai và Sơn La. Tham gia hội thảo, các đại biểu có cơ hội được hiểu thêm về Chương trình Không còn nạn đói, hiểu được vai trò và mối liên quan giữa nông nghiệp và dinh dưỡng, nội dung và cách thức thực hiện mô hình nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng, cũng như triển khai các câu lạc bộ nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng để có thể về triển khai ngay tại địa phương sau Hội thảo. Mô hình gồm tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ và người dân, cung cấp cây con giống phù hợp hướng tới cải thiện bữa ăn hàng ngày, sinh hoạt các câu lạc bộ sinh kế và dinh dưỡng để thay đổi nhận thức và thực hành của người dân, hỗ trợ dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em. Thức ăn bổ sung có tăng cường vi chất được phát triển và sản xuất từ dự án an ninh thực phẩm EcoSun của Viện Dinh dưỡng tiếp tục được mở rộng và tìm hướng tiếp cận đối tượng thiếu vi chất trong cộng đồng.

 Sau hội thảo chia sẻ, Cục Kinh tế hợp tác và PTNT (Bộ Nông nghiệp và PTNT) và Viện Dinh dưỡng Quốc gia (Bộ Y tế) sẽ phối hợp triển khai 18 mô hình điểm tại các tỉnh triển khai chương trình. Các mô hình này được triển khai giúp người dân thay đổi được nhận thức về sản xuất nâng cao thu nhập và sử dụng dinh dưỡng hợp lý cho hộ gia đình, tập trung ưu tiên cho đối tượng là bà mẹ và trẻ em dưới 2 tuổi, sau đó sẽ được đánh giá, rút kinh nghiệm và tài liệu hóa để nhân rộng ra các tỉnh thực hiện Chương trình trong thời gian tới.

TS. Huỳnh Nam Phương – Trung tâm Đào tạo

Ths Hoàng Thị Hào – Phòng Chỉ đạo tuyến
 
 
 
 
 
Một số hình ảnh tại hội thảo