Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo về Dinh dưỡng Lâm sàng - Điều trị và khoá đào tạo về Khám tư vấn Dinh dưỡng

Cập nhật: 5/25/2017 - Lượt xem: 27550

BỘ Y TẾ

VIỆN DINH DƯỠNG

Số: 718/TB -VDD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2015

 

THÔNG BÁO

 

V/v tuyển sinh khóa đào tạo về Dinh dưỡng Lâm sàng - Điều trị

và khoá đào tạo về Khám tư vấn Dinh dưỡng

Kính gửi:  Sở Y tế, TTYTDP, TTCSSKSS, Bệnh Viện  các tỉnh- thành phố

Để ngày càng nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng thực hành cho các học viên về Dinh dưỡng Lâm sàng- điều trị, Khám tư vấn Dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia đã mời chuyên gia Nhật Bản sang giúp hoàn thiện các chương trình đào tạo này. Mục đích chính của các chương trình đào tạo này là cập nhật và hội nhập về chuyên môn và tăng cường thực hành tại bệnh viện đầu ngành về dinh dưỡng Lâm sàng điều trị và tại các cơ sở tư vấn dinh dưỡng tiết chế có uy tín tại Hà Nội.

Trong  tháng 8 đầu năm 2015, với sự tham gia tích cực của các Sở Y tế, các bệnh viện trong cả nước, Viện Dinh dưỡng Quốc gia sẽ tổ chức được 1 khóa đào tạo về Dinh dưỡng Lâm sàng-Điều trị, Khám tư vấn Dinh dưỡng và số lượng học viên của các lớp là ngày càng nhiều. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của của các Sở Y tế, các bệnh viện trong cả nước, Viện Dinh dưỡng Quốc gia tiết tục mở các lớp đào tạo nêu trên vào tháng 10 năm 2015.

Mục đích: Xây dựng và nâng cao hiệu quả công tác Dinh dưỡng Lâm sàng điều trị, Khám tư vấn dinh dưỡng theo hướng thực hành tại các bệnh viện, các cơ sở khám, chữa bệnh góp phần thực hiện thành công Chiến lược Quốc gia Dinh dưỡng giai đoạn  2011 đến 2020 và tầm nhìn 2030.

Nội dung:  6 chuyên đề, gồm 18 tín chỉ (40% lý thuyết, 60% thực hành)

 

 1. Chuyên đề 1: Cơ sở thực hiện công tác đào tạo dinh dưỡng tiết chế cho các bệnh viện
 2. Chuyên đề 2: Dinh dưỡng cơ sở
 3. Chuyên đề 3: Các kỹ thuật, can thiệp dinh dưỡng
 4. Chuyên đề 4: Dinh dưỡng Lâm sàng - điều trị
 5. Chuyên đề 5: Giáo dục, tư vấn dinh dưỡng
 6. Chuyên đề 6: Tổ chức, quản lý khoa dinh dưỡng bệnh viện

Bao gồm học trên lớp, thực hành tại các bệnh viện đầu ngành về dinh dưỡng và các phòng khám tư vấn dinh dưỡng của Viện Dinh Dưỡng

Phương pháp giảng dạy: Tích cực và mô hình hóa

Thời gian  và hình thức đào tạo:

 

 • Thời gian khóa học (Dự kiến): từ ngày 23 tháng 11 năm 2015 đến ngày 23 tháng 2 năm 2016,
 • Hình thức đào tạo:  Tập trung tại Hà Nội:
 • Đối với lớp Dinh dưỡng Lâm sàng-điều trị: Học lý thuyết 4 tuần tại Viện Dinh dưỡng; học thực hành 4 tuần tại BV Bạch Mai, 2 tuần tại BV Viện Thanh Nhàn, 1 tuần bảo vệ đề án và thi cuối khóa học tại Viện Dinh dưỡng
 • Đối với lớp Khám và tư vấn dinh dưỡng: Học lý thuyết 4 tuần tại Viện Dinh dưỡng; học thực hành 6-7 tuần tại phòng khám của Viện Dinh dưỡng , 1 tuần bảo vệ đề án và thi cuối khóa học tại Viện Dinh dưỡng
 • + Tại Sở y tế hoặc bệnh viện đa khoa của các tỉnh/thành:  Sở y tế/ bệnh viện đa khoa chịu trách nhiệm về tổ chức (tuyển sinh, cơ sở học lý thuyết, thực hành…). Viện Dinh Dưỡng chịu trách nhiệm về chất lượng chuyên môn (giảng dạy, hướng dẫn thực hành, kiểm tra, cấp chứng chỉ…). Các tỉnh có nhu cầu, liên hệ với các cán bộ có tên dưới đây.

Địa điểm học tập trung tại Hà Nội:  Giảng đường trung tâm Đào tạo Viện Dinh dưỡng - 48B Tăng Bạt Hổ, Hà Nội.

Đội ngũ giảng viên:  Gồm các chuyên gia về lĩnh vực dinh dưỡng, dinh dưỡng điều trị và an toàn vệ sinh thực phẩm đang công tác tại Viện Dinh Dưỡng, các bệnh viện đầu ngành về dinh dưỡng.

Giá trị chứng chỉ: Chứng chỉ có giá trị toàn quốc (mã số B19) và được Bộ Y tế công nhận theo công văn số 3335/BYT-K2ĐT ngày 28/05/2009. Tùy theo vị trí công tác của học viên (bác sĩ, cử nhân, cao đẳng…), các học viên sẽ được cấp chứng chỉ tương ứng theo các quy định của Bộ Y tế.

Học phí: 8.500.000đ/học viên

Hồ sơ đăng ký gồm: Bản sao bằng cấp cao nhất; Công văn cử cán bộ đi học của cơ quan (nếu có); 02 ảnh 4x6.

Vậy đề nghị cơ quan cử và tạo điều kiện cho các cán bộ sắp xếp thời gian để tham gia khoá tập huấn nói trên. Mọi chi tiết xin liên hệ với Trung tâm Đào tạo - Viện Dinh Dưỡng: Điện thoại cố định: 04-39724031; Fax: 04-39724030;

 Điện thoại di động: KS. Đinh Thị Thu Hằng: 0988628783;Cn. Nguyễn Thị Vân Anh: 0975997973

Ts. Đinh Thị Phương Hoa:0912542266

Chú ý: Chi phí ăn ở, đi lại, học phí do cơ quan cử cán bộ đi học tự chi trả.

 

Nơi nhận                                                                        VIỆN TRƯỞNG

 • Như trên                                                                    (Đã ký)
 • Lưu Hc, ĐT                                                                                   
                                                                                     Lê Danh Tuyên