Thông báo tổ chức lớp tập huấn theo hình thức trực tuyến cho cán bộ làm công tác dinh dưỡng.

Cập nhật: 5/22/2023 - Lượt xem: 4026
Kính gửi:
Viện Pasteur Nha Trang
Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh
Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Trung tâm Y tế dự phòng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Trung tâm CSSKSS các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Bệnh viện Sản - Nhi các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Viện Dinh dưỡng sẽ tổ chức tập huấn theo hình thức trực tuyến cho cán bộ làm công tác dinh dưỡng các tỉnh/thành phố theo hình thức trực tuyến qua phần mêm zoom.
Để đảm bảo cho công tác chuẩn bị, đề nghị các học viên đăng ký danh sách lớp tập huấn theo đường link sau.
 
 
Mọi chi tiết xin liên hệ: CN. Hoàng Thị Hồng Nhung, Điện thoại: 0943397042, email: hoanghongnhung1209@gmail.com
Trân trọng thông báo.