Viện Dinh dưỡng mở lớp dinh dưỡng điều trị tại Sóc Trăng

Cập nhật: 5/26/2017 - Lượt xem: 13243
Ngày 21/11/2016, Viện Dinh dưỡng đã mở khóa học Dinh dưỡng điều trị ngắn hạn (chứng chỉ 3 tháng theo mẫu B19 của Bộ Y tế) cho 46 học viên tại Sóc Trăng. Học viên là các cán bộ y tế của Bệnh viện tỉnh, các Bệnh viện huyện, và Trường Trung cấp Y tế Sóc Trăng. Được biết kinh phí tổ chức lớp học được Sở Y tế Sóc Trăng cấp dưới sự đề xuất của Trường Trung cấp Y tế Sóc Trăng nhằm đáp ứng việc thực hiện Thông tư 08/2011/TT-BYT ngày 26/1/2011 Hướng dẫn về công tác dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện.

Mặc dù Thông tư đã được ban hành được 6 năm và trong quá trình tổ chức, thực hiện Thông tư các đơn vị đã có nhiều nỗ lực để thực hiện các nội dung quy định tại Thông tư như: Thành lập khoa (tổ) Dinh dưỡng, bố trí nhân lực, đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị chuyên môn phục vụ khám, tư vấn dinh dưỡng và cung cấp suất ăn bệnh lý cho người bệnh. Tuy nhiên qua kết quả khảo sát, kiểm tra giám sát của Cục Quản lý khám, chữa bệnh và báo cáo của các đơn vị  tại các Hội nghị, Hội thảo về Dinh dưỡng điều trị cho thấy còn những tồn tại, hạn chế đó là: Một số bệnh viện nhất là bệnh viện tuyến huyện chưa thành lập khoa hoặc tổ dinh dưỡng theo quy định; Nhiều bệnh viện thành lập khoa hoặc tổ dinh dưỡng nhưng hoạt động chưa hiệu quả hoặc không hoạt động; Khoa dinh dưỡng thiếu biên chế hoặc chỉ có cán bộ kiêm nhiệm; Cán bộ khoa dinh dưỡng hầu như chưa được đào tạo chuyên khoa; Cơ sở hạ tầng và dụng cụ chuyên môn của khoa Dinh dưỡng chưa bảo đảm; Sự phối hợp của khoa Dinh dưỡng với các khoa lâm sàng còn rất  hạn chế. Do vậy, nhiều nhiệm vụ chuyên môn về công tác dinh dưỡng, tiết chế quy định tại Thông tư chưa được thực hiện hiệu quả.

Bộ Y tế đã tiếp tục có các công văn, hướng dẫn như công văn 5526/BYT-KCB  về việc tăng cường thực hiện công tác Dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện với các giải pháp về tổ chức, nhân lực, triển khai, báo cáo. Việc Sở Y tế Sóc Trăng giao cho Trường Trung cấp Y tế mở lớp học này do Viện Dinh dưỡng cấp chứng chỉ đào tạo là một trong những cố gắng để giải quyết vấn đề nguồn nhân lực trước mắt để nâng cao chất lượng dinh dưỡng trong bệnh viện. Những khóa đào tạo này cần được mở rộng hơn nữa, đặc biệt cho các tỉnh miền Trung và miền Nam, do những hạn chế về tiếp cận với nguồn giảng viên và tài liệu chính thức từ Viện Dinh dưỡng. Vì thực tế Viện Dinh dưỡng đã triển khai liên tục các khóa đào tạo nhưng chủ yếu phục vụ cho các cán bộ y tế khu vực phía Bắc do học viên còn nhiều khó khăn trong việc chi trả kinh phí đào tạo và các chi phí cá nhân để được học tại Hà nội trong thời gian liên tục 3 tháng. Do đó những hỗ trợ tiếp tục từ phía Bộ Y tế và Sở Y tế các tỉnh sẽ giúp nhân rộng mô hình đào tạo tại tỉnh như khóa học này tại Sóc Trăng.

TS. Huỳnh Nam Phương – Viện Dinh dưỡng Quốc gia
 
 
 

Một số hình ảnh tại khóa học