Thông báo Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện - NCS Trần Châu Quyên

Cập nhật: 11/28/2023 - Lượt xem: 216

Cơ sở đào tạo Viện Dinh dưỡng xin thông báo:

Buổi  bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện về đề tài: Xây dựng và đánh giá công thức ước tính chiều cao, cân nặng cho người bệnh cao tuổi tại một số bệnh viện giai đoạn 2018 - 2022”.

Chuyên ngành: Dinh dưỡng - Mã số: 9720401.

Của nghiên cứu sinh: Trần Châu Quyên

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 12 tháng 12 năm 2023.

Tại phòng 376, Viện Dinh dưỡng số 48B, phố Tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Kính mời các Nhà khoa học, nghiên cứu sinh và các cá nhân có quan tâm đến tham dự.