Thông báo Tuyển sinh khóa đào tạo về “Dinh dưỡng Lâm sàng - Điều trị” và khoá đào tạo về “ Khám tư vấn Dinh dưỡng”, “ Dinh dưỡng cơ bản"

Cập nhật: 8/18/2020 - Lượt xem: 10674

BỘ Y TẾ

VIỆN DINH DƯỠNG

Số: 872/TB -VDD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  18 tháng 8 năm 2020


THÔNG BÁO

V/v: Tuyển sinh khóa đào tạo về “Dinh dưỡng Lâm sàng - Điều trị”

và khoá đào tạo về “ Khám tư vấn Dinh dưỡng”, “ Dinh dưỡng cơ bản”

       Kính gửi:  Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Bệnh Viện  các tỉnh - thành phố

Để ngày càng đáp ứng nhu cầu  của các Sở Y tế, các bệnh viện về triển khai và quản lý các hoạt động về Dinh dưỡng Lâm sàng- điều trị, Khám tư vấn Dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia đã mời chuyên gia Nhật Bản  giúp hoàn thiện các chương trình đào tạo này. Mục đích chính của các chương trình đào tạo này là cập nhật và hội nhập về chuyên môn và tăng cường thực hành tại bệnh viện đầu ngành về dinh dưỡng Lâm sàng điều trị và tại các cơ sở tư vấn dinh dưỡng tiết chế.

Mục đích: Xây dựng và nâng cao hiệu quả công tác Dinh dưỡng Lâm sàng điều trị, Khám tư vấn dinh dưỡng theo hướng thực hành tại các bệnh viện, các cơ sở khám, chữa bệnh góp phần thực hiện thành công Chiến lược Quốc gia Dinh dưỡng giai đoạn  2011 đến 2020 và tầm nhìn 2030.

Nội dung: Dinh dưỡng cơ sở, các kỹ thuật, can thiệp dinh dưỡng, dinh dưỡng lâm sàng – điều trị, giáo dục tư vấn dinh dưỡng, tổ chức quản lý khoa dinh dưỡng trong bệnh viện

Thời gian  và hình thức đào tạo: Trung tâm đào tạo Viện Dinh dưỡng sẽ tổ chức các lớp tập huấn ngắn hạn 3 tháng theo hình thức đào tạo kết hợp tại chỗ và từ xa, dạy theo phần mềm Zoom và công nghệ các bài nhỏ (MOOC). Việc kết hợp này vừa tạo điều kiện thuận lợi vừa đảm bảo chất lượng giảng dạy và học tập.

 Dự kiến khai giảng vào ngày 21 tháng 9 năm 2020 đến ngày 21 tháng 12 năm 2020

Học phí toàn bộ khóa học 3 tháng: 15.000.000đ/học viên

Học phí khoá Dinh dưỡng cơ bản 1 tháng: 7.500.000đ/học viên

Hồ sơ đăng ký gồm: 01 chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công chứng, 01 bản sao bằng cấp cao nhất; 01 công văn cử cán bộ đi học của cơ quan (nếu có); 02 ảnh 3x4 ( sau ảnh ghi rõ họ tên ngày tháng năm sinh)

Vậy Trung tâm đào tạo xin gửi tới Sở y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Bệnh viện trung ương và các tỉnh thành được biết để tạo điều kiện cho cán bộ sắp xếp thời gian tham gia khóa hoc.

Mọi chi tiết xin liên hệ với Trung tâm Đào tạo - Viện Dinh Dưỡng: Điện thoại cố định:

 04-39724031; Fax: 04-39724030;

 Điện thoại di động: Ths. Đinh Thị Thu Hằng: 0988628783; (Các đơn vị liên hệ số điện thoại trên để đăng ký tham gia khoá học)

Chân thành cám ơn!

Nơi nhận                                                                                                     VIỆN TRƯỞNG

-          Như trên                                                                             (Đã ký)

-          Lưu Hc, ĐT                                                                          

 

 

                                                         Lê Danh Tuyên