Thay đổi thời gian khai giảng khóa đào tạo liên tục về Khám và tư vấn dinh dưỡng, Dinh dưỡng cơ bản và kĩ năng tư vấn, và Dinh dưỡng lâm sàng- điều trị và tiết chế dinh dưỡng

Cập nhật: 1/15/2024 - Lượt xem: 1524

Nhằm đáp ứng yêu cầu cũng như nhu cầu về nâng cao và cập nhật liên tục kiến thức về dinh dưỡng và thực phẩm cho cán bộ, viên chức và người lao động đang công tác tại các cơ sở, đơn vị làm nhiệm vụ điều trị, y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Viện Dinh dưỡng đã gửi thông báo số 1198/TB-VDD ngày 10 tháng 11 năm 2023 về việc khai giảng các khóa đào tạo về “Khám và tư vấn dinh dưỡng”, “Dinh dưỡng cơ bản và kĩ năng tư vấn” và “Dinh dưỡng lâm sàng- điều trị và tiết chế dinh dưỡng”, dự kiến khai giảng ngày 25/12/2023.

Do số lượng học viên đăng kí còn hạn chế, Viện Dinh dưỡng tiếp tục tuyển sinh thêm học viên cho các khóa đào tạo và thông báo thay đổi thời gian khai giảng các khóa đào tạo, cụ thể như sau:

- Khóa đào tạo 01 tháng: Dinh dưỡng cơ bản và kĩ năng tư vấn

Khai giảng vào ngày 04 tháng 03 năm 2024 và bế giảng vào ngày 04 tháng 04 năm 2024.

- Khóa đào tạo 03 tháng: Khám và tư vấn dinh dưỡng, Dinh dưỡng lâm sàng- điều trị và tiết chế dinh dưỡng

Khai giảng vào ngày 04 tháng 03 năm 2024 và bế giảng vào ngày 04 tháng 06 năm 2024.

- Khóa đào tạo 06 tháng: Khám và tư vấn dinh dưỡng, Dinh dưỡng lâm sàng- điều trị và tiết chế dinh dưỡng

Khai giảng vào ngày 04 tháng 03 năm 2024 và bế giảng vào ngày 04 tháng 09 năm 2024.

Các đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu học hoàn thiện hồ sơ và học phí trước ngày 20/02/2024.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ cán bộ đầu mối phụ trách khóa học: BS. Nguyễn Thúy Hằng, Điện thoại: 0349468724.

 Trân trọng cảm ơn!