Thông báo Tuyển sinh khóa đào tạo về Dinh dưỡng LSTC - Điều trị và khoá đào tạo về Khám và TVDD, Dinh dưỡng cơ bản và kỹ năng tư vấn

Cập nhật: 1/21/2022 - Lượt xem: 17582
 
 

BỘ Y TẾ

VIỆN DINH DƯỠNG

Số: 16 /TB -VDD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  20  tháng  01  năm 2022

 

THÔNG BÁO

V/v: Tuyển sinh khóa đào tạo về “Dinh dưỡng Lâm sàng tiết chế - Điều trị”

và khoá đào tạo về “ Khám và tư vấn Dinh dưỡng”, “ Dinh dưỡng cơ bản và kỹ năng tư vấn”

 


Kính gửi:  Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Bệnh Viện  các tỉnh- thành phố

           

            Để ngày càng đáp ứng nhu cầu  của các Sở Y tế, các bệnh viện về triển khai và quản lý các hoạt động về Dinh dưỡng Lâm sàng- điều trị, Khám tư vấn Dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia đã mời chuyên gia Nhật Bản  giúp hoàn thiện các chương trình đào tạo với mục tiêu cập nhật về chuyên môn và tăng cường thực hành tại bệnh viện và cơ sở đầu ngành về dinh dưỡng lâm sàng điều trị và tư vấn dinh dưỡng tiết chế.

Mục đích: Xây dựng và nâng cao hiệu quả công tác dinh dưỡng lâm sàng điều trị, Khám tư vấn dinh dưỡng theo hướng thực hành tại các bệnh viện, các cơ sở khám, chữa bệnh.

Nội dung: Dinh dưỡng cơ sở, các kỹ thuật, can thiệp dinh dưỡng, dinh dưỡng lâm sàng-điều trị, giáo dục tư vấn dinh dưỡng, tổ chức quản lý khoa dinh dưỡng trong bệnh viện.

Hình thức đào tạo: các lớp tập huấn ngắn hạn theo hình thức đào tạo kết hợp tại chỗ và từ xa, dạy theo phần mềm Zoom và công nghệ các bài nhỏ (MOOC). Việc kết hợp này vừa tạo điều kiện thuận lợi vừa đảm bảo chất lượng giảng dạy và học tập.

Đối tượng học viên:

-     Đối tượng học viên 3 tháng: Bác sỹ, cử  nhân dinh dưỡng, cử nhân điều dưỡng, cử nhân y tế công cộng, dược….

-     Đối tượng học viên học dinh dưỡng lâm sàng điều trị 6 tháng:

+ Các bác sỹ, cử nhân dinh dưỡng công tác tại các bệnh viện có thực hiện công tác dinh dưỡng tiết chế

+ Các bác sỹ, cử nhân dinh dưỡng công tác tại các bệnh viện có thực hiện công tác dinh dưỡng tiết chế đã tham dự và đạt chứng nhận 3 tháng của cơ sở đào tạo của Viện Dinh dưỡng về dinh dưỡng lâm sàng tiết chế và tư vấn dinh dưỡng. Các đối tượng này sẽ được miễn các học phần đã học với điều kiện các học phần đã học có điểm từ “đạt” trở lên.

+ Đối tượng khác: Các cá nhân là bác sỹ có nhu cầu

Thời gian:

-       Dự kiến khai giảng vào ngày 07 tháng 03 năm 2022 đến ngày 07 tháng 04 năm 2022 (Khóa 1 tháng).

-       Dự kiến khai giảng vào ngày 07 tháng 03 năm 2022 đến ngày 07 tháng 06 năm 2022 (Khóa 3 tháng).

-       Dự kiến khai giảng vào ngày 07 tháng 03 năm 2022 đến ngày 07 tháng 09 năm 2022

 (Khóa 6 tháng)

Học phí:

-       Học phí khoá Dinh dưỡng cơ bản 1 tháng: 7.500.000đ/học viên.

-       Học phí toàn bộ khóa học 3 tháng: 15.000.000đ/học viên.

-     Học phí toàn bộ khóa học 6 tháng: 23.000.000đ/học viên mới. Đối với học viên đã tham gia khoá 3 tháng Dinh dưỡng lâm sàng điều trị tại Viện Dinh dưỡng học phí: 9.500.000đ

Hồ sơ đăng ký gồm: 01 chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công chứng, 01 bản sao bằng cấp cao nhất công chứng; 01 công văn cử cán bộ đi học của cơ quan (nếu có); 02 ảnh 3x4 (sau ảnh ghi rõ họ tên ngày tháng năm sinh, ảnh mặc áo trắng nền xanh).

            Vậy Trung tâm đào tạo xin gửi tới Sở y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Bệnh viện trung ương và các tỉnh thành được biết để tạo điều kiện cho cán bộ sắp xếp thời gian tham gia khóa hoc.

Mọi chi tiết xin liên hệ với Trung tâm Đào tạo - Viện Dinh Dưỡng: Điện thoại cố định:  04-39724031; Fax: 04-39724030;  Điện thoại di động: Ths. Đinh Thị Thu Hằng: 0988628783; (Các đơn vị liên hệ số điện thoại trên để đăng ký tham gia khoá học)

Chân thành cám ơn!

 

    

Nơi nhận

-       Như trên

-       Lưu Hc, ĐT

VIỆN TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
Lê DanhTuyên