Tổ chức chiến dịch bổ sung Vitamin A kết hợp tẩy giun cho trẻ em tại Bắc Kạn

Cập nhật: 12/1/2023 - Lượt xem: 164

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế tại công văn số 7091/BYT-BMTE ngày 02/11/2023 về việc tổ chức chiến dịch bổ sung Vitamin A kết hợp tẩy giun cho trẻ em đợt 2 năm 2023, Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn đã ban hành công văn số 3974/SYT-NVYD ngày 3/11/2023 và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn ban hành kế hoạch số 2464/KH – KSBT ngày 20/11/2023 triển khai Chiến dịch bổ sung vitamin A liều cao cho khoảng 22.800 trẻ em từ 6 tháng đến 59 tháng tuổi kết hợp tẩy giun cho trẻ từ 24-59 tháng tuổi đợt 2 năm 2023 trên toàn tỉnh.

Trong dịp này, đoàn giám sát của Viện Dinh dưỡng do PGS TS. Trần Thanh Dương, Viện trưởng, làm trưởng đoàn đã đến thăm và kiểm tra giám sát công tác tổ chức Chiến dịch bổ sung Vitamin A cho trẻ em ngày 01/12/2023 tại xã Quân Hà, thuộc huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. Theo báo cáo của địa phương, Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông A đã ban hành kế hoạch số 250/KH – TTYT triển khai Chiến dịch bổ sung vitamin A liều cao cho trẻ 6-59 tháng tuổi tỉnh kết hợp với tẩy giun cho trẻ 24-59 tháng tuổi đợt 2 trong đó có hướng dẫn lập kế hoạch, hướng dẫn tổ chức, lập danh sách trẻ và kiểm soát đảm bảo đúng đối tượng, đúng số lượng đảm bảo thực hiện theo đúng hướng dẫn. Dự kiến trên toàn huyện Bạch Thông có 2.011 trẻ em trong độ tuổi 6 tháng đến 59 tháng tuổi được uống Vitamim A trong đợt 2 năm 2023. Đoàn giám sát đã đến kiểm tra và tham dự hoạt động tại xã Quân Hà, nơi có 224 trẻ em trong độ tuổi 6 tháng đến 59 tháng tuổi được uống Vitamim A trong đợt này.

Một số hình ảnh của đoàn giám sát tại địa phương

 
 

PGS. TS. Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng cho trẻ uống vitamin A
tại xã Quân Hà, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn ngày 1/12/2023

 

BS. CKII Trần Văn Tuyến, Phó giám đốc Sở Y tế Bắc Kạn cho trẻ uống vitamin A tại
xã Quân Hà, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn ngày 1/12/2023

Đoàn giám sát của Viện Dinh dưỡng họp rút kinh nghiệm triển khai Chiến dịch với Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm y tế huyện Bạch Thông, Chủ tịch UBND xã và trạm y tế xã Quân Hà tại xã Quân Hà, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn ngày 01/12/2023.

Đoàn giám sát triển khai Chiến dịch chụp ảnh kỷ niệm với cán bộ ban ngành địa phương tại xã Quân Hà,
huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn ngày 1/12/2023

 
TS. Nguyễn Song Tú - Phòng Kế hoạch tổng hợp - Viện Dinh dưỡng