Viện Dinh dưỡng ký kết biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác với Bệnh viện Ung bướu Hà Nội

Cập nhật: 5/2/2024 - Lượt xem: 423

Ngày 25/04/2024, tại trụ sở Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, Viện Dinh dưỡng (Bộ Y tế) và Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác về đào tạo, thực hành, nghiên cứu khoa học và triển khai hoạt động dinh dưỡng tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội nhằm mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Dinh dưỡng & Ung bướu.

Hai bên cam kết hợp tác trong lĩnh vực như sau:

- Về lĩnh vực đào tạo lý thuyết và thực hành cho các khóa đào tạo về dinh dưỡng tại bệnh viện; tăng cường công tác dinh dưỡng lâm sàng và tiết chế tại Bệnh viện.

- Hợp tác trong công tác nghiên cứu khoa học để thực hiện các nhiệm vụ KH&CN các cấp; công bố các công trình nghiên cứu khoa học; xuất bản sách và các ấn phẩm.

- Hỗ trợ mở rộng, phát triển hợp tác quốc tế trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; Hợp tác tổ chức các chương trình Hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế liên quan đến lĩnh vực Dinh dưỡng & Ung bướu.

Thời gian hợp tác trong vòng 5 năm, với phạm vi triển khai chuyên môn và phạm vi cho phép. Việc ký kết hợp tác giữa Viện Dinh dưỡng và Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội trong lĩnh vực dinh dưỡng và ung thư sẽ mở ra các hoạt động có ý nghĩa góp phần vào sự thành công chung trong công tác dinh dưỡng lâm sàng và tiết chế tại Bệnh viện, hỗ trợ cải thiện tình trạng dinh dưỡng đặc biệt cho đối tượng mắc bệnh ung thư góp phần đạt được các mục tiêu của Chiến lược Quốc gia về Dinh dưỡng giai đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn đến 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Quyết định số 02/QĐ – TTg ngày 05/01/2022.

Một số hình ảnh tại buổi lễ ký kết:
  
    
   
    
      
 

TS. Nguyễn Song Tú - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp - Viện Dinh dưỡng