Phòng Kiểm tra Nhà nước về An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

Cập nhật: 10/11/2018 - Lượt xem: 16665

1.     Tên gọi đơn vị: Phòng Kiểm tra nhà nước về An toàn thực phẩm và dinh dưỡng                                 (Department of State Control on Food Safety and Nutrition)

         Điện thoại: (84-4) 39714826
         Địa chỉ: Viện Dinh dưỡng - 48 B - Tăng Bạt Hổ - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

2.     Chức năng: 

 • Là đơn vị trực thuộc Viện Dinh dưỡng, hoạt động dưới sự lãnh đạo quản lý trực tiếp của Ban Giám đốc Viện, với hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan. Có chức năng kiểm tra nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, thực phẩm nhập khẩu và các sinh phẩm liên quan đến dinh dưỡng theo nhu cầu của xã hội. Ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai hải quan một cửa Asean và cơ chế hải quan một cửa quốc gia.
 • Tham mưu cho Viện trưởng trong công tác quản lý và phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong các lĩnh vực hoạt động của Viện. Quản lý và vận hành mạng thông tin hiện có của Viện, ứng dụng và phát triển hệ thống phần mềm trong công tác quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học và các dịch vụ của Viện. Tham mưu, đề xuất, phối hợp trong việc mua sắm, nâng cấp trang thiết bị, phương tiện sử dụng trong hệ thống công nghệ thông tin của Viện.

3.     Nhiệm vụ:

a)    Nhiệm vụ Kiểm tra nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng

 • Kiểm tra nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn  thực phẩm nhập khẩu.
 • Ứng dụng CNTT trong triển khai hải quan một cửa Asean và cơ chế hải quan một cửa quốc gia đối 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm.
 • Điều phối các hoạt động xét nghiệm, kiểm nghiệm thực phẩm nhập khẩu tại các Labo để đảm bảo chất lượng và hiệu quả.
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan khác để thực hiện kiểm tra, kiểm nghiệm các sinh phẩm liên quan đến dinh dưỡng, theo chỉ định và theo nhu cầu xã hội.
 • Tham gia hợp tác quốc tế và hội nhập về an toàn thực phẩm và các sinh phẩm liên quan đến dinh dưỡng.
 • Tham gia công tác đào tạo, thanh kiểm tra và góp ý các văn bản về vệ sinh an toàn thực phẩm theo sự phân công.
 • Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Viện trưởng.

b)    Nhiệm vụ về công nghệ thông tin

 • Quản lý, duy trì hoạt động ổn định hệ thống mạng thông tin trong Viện, kết nối mạng thông tin giữa các đơn vị trong Viện và giữa Viện với Bộ Y tế, với các đơn vị sự nghiệp có liên quan.
 • Tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin cho các đơn vị trong Viện. Chủ động tham mưu đề xuất và phối hợp trong việc mua sắm, nâng cấp trang thiết bị, phương tiện sử dụng trong hệ thống công nghệ thông tin của Viện đảm bảo chất lượng.
 • Quản lý và duy trì hoạt động, cập nhật kịp thời các thông tin trên trang thông tin điện tử (Website) của Viện, từng bước nâng cao chất lượng website, phục vụ cho công tác phát triển của Viện.
 • Phát triển ứng dụng phần mềm CNTT trong công tác quản lý của cơ quan và phát triển các dịch vụ của Viện trong thời gian tới.
 • Quản lý, đề xuất việc sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng của toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin của Viện và phòng máy tính. Tham mưu, đề xuất với Viện trong công tác nâng cấp, sửa chữa, lắp đặt hệ thống CNTT trong toàn Viện.
 • Hỗ trợ công nghệ thông tin cho người sử dụng ở phòng họp, giảng đường và các hội nghị, hội thảo của Viện.
 • Khắc phục sự cố mạng thông tin của Viện, hỗ trợ các sự cố máy tính, máy in cài đặt lại và diệt virus... ở các đơn vị trong cơ quan.
 • Có kế hoạch tham mưu về công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển dịch vụ của cơ quan. Ứng dụng công nghệ, để nâng cao hiệu quả làm việc.
 • Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn và bảo mật cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của cơ quan.
 • Xây dựng kế hoạch hàng năm, kế hoạch dài hạn để nâng cấp trang thiết bị, ứng dụng và phát triển hệ thống CNTT của Viện đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài của Viện.
 • Tham gia xây dựng các đề án, dự án hợp tác quốc tế về lĩnh vực công nghệ thông tin.