Trung tâm Giáo dục Truyền thông dinh dưỡng

Cập nhật: 4/13/2021 - Lượt xem: 17274
1. Tên gọi đơn vị: Trung tâm Giáo dục Truyền thông dinh dưỡng (Center For Nutrition Information, Education and Communication)

Điện thoại: (84-4) 3971 3090

Địa chỉ: Viện Dinh dưỡng - 48B - Tăng Bạt Hổ - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội


2. Chức năng:
 
Là đơn vị đầu mối tổ chức triển khai các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông dinh dưỡng-thực phẩm và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho các hoạt động chuyên môn của Viện Dinh dưỡng, đồng thời cung cấp các dịch vụ về thông tin, giáo dục, truyền thông theo nhu cầu.

3. Nhiệm vụ:
 
  • Nghiên cứu khoa học về thay đổi hành vi và giáo dục truyền thông dinh dưỡng.

  • Nghiên cứu và phát triển tài liệu truyền thông giáo dục dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Tham gia công tác xuất bản, phát hành tài liệu và đặc san dinh dưỡng sức khỏe và đời sống.

  • Triển khai các chiến dịch truyền thông đại chúng: Ngày Vi chất dinh dưỡng; Tuần lễ Dinh dưỡng và Phát triển và các hoạt động truyền thông giáo dục theo yêu cầu của các đề tài, dự án.

  • Tham gia công tác đào tạo, xây dựng mạng lưới và chỉ đạo tuyến thuộc lĩnh vực truyền thông giáo dục dinh dưỡng. Là cơ quan phát ngôn của Viện về các vấn đề liên quan đến dinh dưỡng theo phân công của Viện trưởng.

  • Hoạt động Công nghệ thông tin: Duy trì và phát triển trang Web, Xây dựng thư viện điện tử, Xây dựng phần mềm chuyên ngành, lưu trữ dữ liệu cho Viện …

  • Cung cấp các dịch vụ thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách theo yêu cầu và nhu cầu xã hội.

  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao./.