Phòng Vật tư Quản trị

Cập nhật: 10/11/2018 - Lượt xem: 9410

1. Tên gọi đơn vị: Phòng Vật tư Quản trị (Supply & Admistration Section)

Điện thoại: (84-4) 39717322

Địa chỉ: Viện Dinh dưỡng - 48 B - Tăng Bạt Hổ - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

2. Chức năng: Là đơn vị chức năng đảm bảo cung ứng, quản lý vật tư, thiết bị, kho tàng, quản lý thiết bị kỹ thuật và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động chuyên môn của Viện.

3. Nhiệm vụ

3.1. Công tác Vật tư kỹ thuật

  • Cung ứng vật tư thiết bị: là đầu mối tổ chức đấu thầu mua sắm hàng hóa, vật tư, trang thiết bị. Xây dựng hồ sơ và thực hiện kế hoạch mua sắm vật tư, tài sản.

  • Quản  lý vật tư, tài sản: Theo dõi sử dụng vật tư, tài sản, thực hiện bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa, thay thế các trang thiết bị trong cơ quan; tổ chức kiểm kê, thanh lý vật tư, tài sản định kỳ theo quy định của nhà nước; Lập phiếu nhập, xuất kho, biên bản bàn giao tài sản nội bộ cơ quan.

  • Công tác kho tàng: nhập xuất hàng hóa, quản lý kho, bảo quản vật tư, hàng hóa, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong kho.

  • Tiếp nhận viện trợ và tổ chức vận chuyển hàng hóa theo yêu cầu của các chương trình, dự án.

3.2. Công tác Quản trị:

  • Quản lý cơ sở vật chất, tổ chức sửa chữa nhỏ toàn bộ hệ thống nhà cửa, bảo đảm vệ sinh môi trường và vệ sinh công cộng, xử lý chất thải sinh hoạt và chất thải y tế theo đúng quy định.

  • Quản lí trang thiết bị phục vụ hoạt động cơ quan, vận hành hệ thống cấp thoát nước. Quản lí mạng điện, trạm máy biến áp, mạng điện thoại ngoài và nội bộ,  âm thanh, và sửa chữa thay thế. Quản lí các thiết bị công cộng, bảo trì bảo dưỡng, thay thế trong phạm vi mình phụ trách.

3.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.