Khoa Vi chất dinh dưỡng

Cập nhật: 10/11/2018 - Lượt xem: 12170

1. Tên gọi đơn vị: Khoa Vi chất dinh dưỡng (Department Of Micronutrient)

Điện thoại: (84-4) 39719280

Địa chỉ: Viện Dinh dưỡng - 48B - Tăng Bạt Hổ - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

2. Chức năng: Là khoa nghiên cứu các vấn đề thiếu vi chất dinh dưỡng, đề xuất các giải pháp can thiệp và dự phòng thiếu vi chất dinh dưỡng ở Việt Nam.

3. Nhiệm vụ
:        

-       Nghiên cứu nhu cầu, đánh giá tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng của các đối tượng nguy cơ khác nhau ở Việt Nam.

-       Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp can thiệp và dự phòng nhằm cải thiện tình trạng vi chất dinh dưỡng của các nhóm đối tượng nhân dân.

-     Phát triển Labo: Ứng dụng, phát triển và chuẩn hóa các kỹ thuật phân tích vi chất dinh dưỡng.

-    Tham gia công tác đào tạo, truyền thông giáo dục và chỉ đạo tuyến thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách. Tăng cường hợp tác trong và ngoài nước để phát triển chuyên môn.

-    Cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực vi chất và chuyển hóa liên quan đến vi chất dinh dưỡng theo yêu cầu và nhu cầu xã hội.

-     
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao./.