Trung tâm Thực phẩm dinh dưỡng

Cập nhật: 10/11/2018 - Lượt xem: 13869

 1. Tên gọi đơn vị: Trung tâm Thực phẩm dinh dưỡng (Center For Nutri-food Technology and Processing)

Điện thoại: (84-4) 39716293

Địa chỉ: Viện Dinh dưỡng - 48 B - Tăng Bạt Hổ - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội


2. Chức năng: 
Là đơn vị ứng dụng và phát triển quy trình công nghệ để sản xuất ra các sản phẩm và thực phẩm dinh dưỡng có tác dụng tăng cường và cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho các nhóm đối tượng nguy cơ ở cộng đồng, phục vụ cho hoạt động can thiệp dinh dưỡng và cung cấp các sản phẩm theo nhu cầu của xã hội.


3. Nhiệm vụ:

  • Nghiên cứu công thức, quy trình công nghệ để sản xuất các sản phẩm dinh dưỡng, các sản phẩm bổ dưỡng và bổ sung vi chất dinh dưỡng… có tác dụng phòng chống suy dinh dưỡng, tăng cường sức khỏe cho các nhóm đối tượng theo yêu cầu của các đề tài, dự án trong nước, quốc tế và nhu cầu của xã hội.

  • Hợp tác, liên doanh, liên kết với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước để nghiên cứu, sản xuất chuyển giao công nghệ và phân phối sản phẩm trên thị trường. Tăng cường hợp tác quốc tế để phát triển công nghệ thực phẩm.

  • Tham gia công tác đào tạo, truyền thông giáo dục và chỉ đạo tuyến thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách.

  • Cung cấp các dịch vụ thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách theo yêu cầu và nhu cầu xã hội.

  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao./.