Trung Tâm đào tạo dinh dưỡng và thực phẩm

Cập nhật: 10/11/2018 - Lượt xem: 10795

1. Tên gọi đơn vị: Trung Tâm đào tạo dinh dưỡng và thực phẩm (Food And Nutrition Training Center)

Điện thoại: (84-4) 39724030

Địa chỉ:
Viện Dinh dưỡng - 48B - Tăng Bạt Hổ - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

2. Chức năng: Là cơ sở đào tạo Tiến sỹ Dinh dưỡng cộng đồng quốc gia và là đơn vị đầu mối của Viện thực hiện đào tạo chuyên môn về dinh dưỡng và thực phẩm cho mạng lưới dinh dưỡng toàn quốc và cung cấp các dịch vụ đào tạo theo nhu cầu.

3. Nhiệm vụ:        

  •  Đào tạo Tiến sỹ Dinh dưỡng cộng đồng.

  • Đào tạo lại và đào tạo liên tục cho mạng lưới cán bộ triển khai các hoạt động dinh dưỡng: dinh dưỡng cộng đồng, dinh dưỡng lâm sàng tiết chế và an toàn vệ sinh thực phẩm tại các tuyến.

  • Phối hợp đào tạo với trường Đại học, cao đẳng đào tạo Thạc sỹ, Chuyên khoa, Nội trú, cử nhân, kỹ thuật viên chuyên ngành dinh dưỡng: dinh dưỡng cộng đồng, dinh dưỡng lâm sàng tiết chế và an toàn thực phẩm. Tăng cường hợp tác quốc tế để phát triển và mở rộng phạm vi đào tạo chuyên ngành dinh dưỡng và thực phẩm.

  • Là thường trực hội đồng đào tạo của Viện Dinh dưỡng.

  • Cung cấp các dịch vụ đào tạo, tập huấn theo nhu cầu và theo địa chỉ.

  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao./.