Thông báo số 1660/TB-VDD, ngày 22/12/2022 của Viện Dinh dưỡng về việc mời tham gia báo giá nguyên vật liệu, gia công sản phẩm dinh dưỡng của VDD

Cập nhật: 12/23/2022 - Lượt xem: 1044

Hiện nay, Viện Dinh dưỡng có nhu cầu tham khảo giá thị trường để xây dựng dự toán mua nguyên vật liệu, gia công sản phẩm dinh dưỡng.

Viện Dinh dưỡng kính mời các nhà thầu có đủ năng lực tham gia báo giá hàng hóa theo danh mục, nội dung tại phụ lục kèm theo.

Yêu cầu đối với báo giá:

Giá hàng hóa đã bao gồm các loại thuế, chi phí dự thầu, vận chuyển đến kho của Viện Dinh dưỡng.

Hiệu lực của báo giá tối thiểu 30 ngày kể từ ngày ký.

Báo giá của Quý đơn vị xin được gửi tới địa chỉ: Phòng Vật tư - Quản trị - Viện Dinh dưỡng, địa chỉ: 48B Tăng Bạt Hổ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thời gian nhận báo giá: Trước 08 giờ 30 phút ngày 26 tháng 12 năm 2022.

Thông tin chi tiết cần liên hệ: CN. Lý Thị Tuyến (điện thoại: 0989.664.052).

Xin trân trọng cảm ơn./.