Tổ chức Hội nghị Hướng dẫn hoạt động Dinh dưỡng trong các Chương trình Mục tiêu Quốc gia

Cập nhật: 12/7/2022 - Lượt xem: 1190

Chiến lược Quốc gia về Dinh dưỡng giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2045 được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định ban hành số 02/QĐ-TTg ngày 5/1/2022 với mục tiêu tổng quát “Thực hiện dinh dưỡng hợp lý để cải thiện tình trạng dinh dưỡng phù hợp với từng đối tượng, địa phương, vùng, miền, dân tộc, góp phần giảm thiểu gánh nặng bệnh tật, nâng cao tầm vóc, thể lực và trí tuệ của người Việt Nam” và quan điểm nhà nước có trách nhiệm xây dựng cơ chế, chính sách để thúc đẩy thực hiện dinh dưỡng hợp lý; điều tiết, phân bổ nguồn lực can thiệp để cải thiện dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em tại một số vùng miền đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực miền núi, hải đảo. Để đảm bảo nguồn lực thực hiện Chiến lược, Nhà nước đã bố trí ngân sách cho hoạt động dinh dưỡng trong các chương trình Mục tiêu quốc gia (giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi). Bô Y tế đã ban hành các kế hoạch thực hiện và các hướng dẫn triển khai các hoạt động dinh dưỡng thuộc cả 3 chương trình mục tiêu nói trên.

Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Bộ Y tế) cùng với Viện Dinh dưỡng, với sự hỗ trợ về tài chính của UNICEF đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn các hoạt động dinh dưỡng trong các chương trình mục tiêu quốc gia cho 63 tỉnh/thành phố tại Thành  phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng (theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến) cho các Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật hoặc tương đương, Viện khu vực vào ngày 25/11 và 2/12/2022. Tại Hội nghị, các báo cáo viên của Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em và Viện Dinh dưỡng đã giới thiệu về các hoạt động dinh dưỡng trong ba chương trình mục tiêu quốc gia, hướng dẫn chuyên môn chi tiết cho Chương trình Mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững, từ việc xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động can thiệp cho bà mẹ, trẻ em từ 0-16 tuổi (bổ sung vi chất dinh dưỡng, điều trị SDD cấp tính, dinh dưỡng học đường, truyền thông, theo dõi giám sát, đánh giá). Tại Hội nghị, các đại biểu đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến chuyên môn, kỹ thuật, về đối tượng được thụ hưởng can thiệp, về sự phối hợp giữa các đơn vị trong triển khai chương trình.

Đại diện UNICEF cũng cam kết sẽ tiếp tục đồng hành với Chính phủ để hỗ trợ về chuyên môn và tài chính trong triển khai hoạt động dinh dưỡng của ba chương trình Mục tiêu quốc gia.

Một số hình ảnh Hội nghị

Hội nghị tại thành phố Hồ Chí Minh cho các tỉnh phía Nam

Hội nghị tại Đà Nẵng cho các tỉnh phía Bắc

TS. Huỳnh Nam Phương - Viện Dinh dưỡng