Tình trạng dinh dưỡng, khẩu phần thực tế của phụ nữ mang thai huyện Duy Tiên, Hà Nam 2014

Tình trạng dinh dưỡng của người mẹ khi mang thai có ảnh hưởng trực tiếp sự phát triển của thai nhi và để lại hậu quả lâu dài cho đứa trẻ sau khi ra đời.

Mục tiêu: Đánh giá tình trạng dinh dưỡng và khẩu phần thực tế của phụ nữ mang thai (PNMT) tại huyện Duy Tiên, Hà Nam năm 2014.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang.

Kết quả: Tăng cân trung bình của các PNMT ba tháng giữa và ba tháng cuối lần lượt là 3,9 ± 2,8kg và 8,7 ± 4,5kg chưa đạt mức tăng cân khuyến nghị. Năng lượng và các chất dinh dưỡng trong khẩu phần thực tế của các đối tượng nghiên cứu chưa hầu hết chưa đạt nhu cầu khuyến nghị về năng lượng và các chất dinh dưỡng, ngoại trừ protein. Tuy nhiên, khẩu phần thực tế đạt được tỷ lệ cân đối về các chất sinh năng lượng.

Kết luận: Tình trạng dinh dưỡng của PNMT huyện Duy Tiên, Hà Nam tăng cân chưa đạt khuyến nghị đặc biệt là ở giai đoạn 3 tháng cuối. Khẩu phần thực tế của các đối tượng còn thiếu về năng lượng, Lipid và hầu hết các Vitamin và khoáng chất.