Luận án Tiến sĩ của NCS Trần Đình Thoan
Tên đề tài: : “Hiệu quả của truyền thông tích cực, can thiệp chế độ ăn cải thiện tình...
Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Mạnh Thắng
“Nghiên cứu điều chế cao từ cỏ sữa lá lớn (Euphobia hirta L.) và ứng dụng chế biến thực...
Thông báo tổ chức lớp tập huấn theo hình thức...
Thông báo tổ chức lớp tập huấn theo hình thức trực tuyến cho cán bộ làm công tác dinh...
Luận án tiến sĩ của NCS Trần Khánh Vân
Công thức tăng cường VCDD vào sữa: Bao gồm thành phần và hàm lượng VCDD tăng cường vào...
Thông báo - Tuyển nghiên cứu sinh khoá 16 năm...
Kính gửi: -   Các Viện nghiên cứu Y, Dược học; -   Các trường đại học: Y Dược; Y tế...
Thông báo Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Viện-NCS Lê...
Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện về đề tài: “Hiệu quả của bổ sung bánh tăng cường vi...
Thông báo Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Viện-NCS Đỗ...
Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện về đề tài: “Hiệu quả sử dụng gạo lật nảy mầm hỗ trợ...
Luận án tiến sĩ của NCS Đỗ Văn Lương
Bệnh đái tháo đường đang ngày càng gia tăng ở cả trên Thế giới và Việt Nam. Năm 2011, tỷ...