Thông báo Tuyển sinh khóa đào tạo về Dinh dưỡng...
Để ngày càng đáp ứng nhu cầu  của các Sở Y tế, các bệnh viện về triển khai và quản lý các...
Luận án tiến sĩ của NCS Khúc Thị Tuyết Hường
Tên đề tài: “Hiệu quả cải thiện mật độ xương bằng bổ sung canxi - vitamin D và truyền...
Thông báo Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện - NCS...
Buổi  bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện về đề tài: “Hiệu quả truyền thông tích cực, can...
Luận án Tiến sĩ của NCS Trần Đình Thoan
Tên đề tài: : “Hiệu quả của truyền thông tích cực, can thiệp chế độ ăn cải thiện tình...
Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Mạnh Thắng
“Nghiên cứu điều chế cao từ cỏ sữa lá lớn (Euphobia hirta L.) và ứng dụng chế biến thực...