Thông báo Tuyển sinh khóa đào tạo về Dinh dưỡng...
Để ngày càng đáp ứng nhu cầu  của các Sở Y tế, các bệnh viện về triển khai và quản lý các...
Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo về “Dinh dưỡng...
Tuyển sinh khóa đào tạo về “Dinh dưỡng Lâm sàng tiết chế - Điều trị” và khoá đào tạo về...
Thông báo - Tuyển nghiên cứu sinh khoá 16 năm...
Kính gửi: -   Các Viện nghiên cứu Y, Dược học; -   Các trường đại học: Y Dược; Y tế...
Thông báo Tuyển sinh khóa đào tạo về "Tư vấn...
Để ngày càng đáp ứng nhu cầu của các Sở Y tế, các bệnh viện về triển khai và quản lý các...
Thông báo Tuyển sinh khóa đào tạo về Dinh dưỡng...
Để ngày càng  đáp ứng nhu cầu  của các Sở Y tế, các bệnh viện về triển khai và quản lý...
Thông tin về khóa học ngắn hạn của Trung tâm đào...
1.  Trung tâm đào tạo Dinh dưỡng và Thực phẩm Viện Dinh dưỡng vừa kết thúc khóa đào tạo 3...
Chương trình Đào tạo tư vấn Dinh dưỡng
Trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cập nhật nhất về dinh dưỡng và tư vấn dinh dưỡng để...
123