Dự án IDRC Canada triển khai hoạt động Sơ kết một...
Dự án “Cải thiện An ninh thực phẩm hộ gia đình phụ nữ nông thôn nghèo thông qua mô hình...
Đoàn Bộ Y tế Lào thăm quan học tập mô hình dinh...
Viện Dinh dưỡng đã cùng phối hợp với Dự án Alive& Thrive triển khai các mô hình dinh...
Giới thiệu về Phong trào The SUN
SUN (Scaling Up Nutrition) là phong trào toàn cầu kết nối các chính phủ, các tổ chức xã...
Các can thiệp bền vững phòng chống thiếu vi chất...
Năm 2010, Hiệp hội châu Âu đã phát động xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học trong...
Dự án hỗ trợ cải thiện tình trạng dinh dưỡng và...
Dự án do Viện dinh dưỡng thực hiện thông qua Viện khoa học & đời sống quốc tế Nhật Bản -...
Bổ sung vitamin và mở rộng tẩy giun cho trẻ em...
Hỗ trợ cho chương trình quốc gia phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, góp phần giảm tỷ lệ...
Tăng cường thức ăn bổ sung giàu dinh dưỡng cho...
Dự án được xây dựng dựa trên một mô hình nghiên cứu thử nghiệm hợp tác giữa Viện Dinh...
Bổ sung chất sắt vào nước mắm
Cung cấp nước mắm bổ sung sắt (liều bổ sung 0,4 mg sắt NaFeEDTA/1 ml nước mắm) với giá cả...
Xây dựng nhân lực cải thiện tình trạng dinh dưỡng...
Cải thiện một cách rõ rệt tình trạng dinh dưỡng của phụ nữ và trẻ em ở những vùng khó...
Chính sách dinh dưỡng và vận động xã hội
Tiểu dự án Chinh sách Dinh dưỡng và Vận động Xã hội (gọi tắt là tiểu dự án dinh dưỡng)...