Chính sách dinh dưỡng và vận động xã hội

Cập nhật: 5/26/2017 - Lượt xem: 19140
(Tên tiếng Anh: Nutrition Policy and advocacy)
Thời gian thực hiện: 2006-2010
Cơ quan điều hành: Bộ Y TếChủ Tiểu dự án: Viện Dinh dưỡng
Đồng thực hiện: Vụ Sức khoẻ sinh sản, Bệnh viện Nội tiết trung ương
Nhà tài trợ: Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF)
Địa điểm triển khai: toàn quốc

Tiểu dự án Chinh sách Dinh dưỡng và Vận động Xã hội (gọi tắt là tiểu dự án dinh dưỡng) thuộc Dự án Hỗ trợ Chính Sách Y tế và Dinh Dưỡng, chương trình hợp tác về Y tế và Dinh dưỡng do UNICEF tài trợ trong chu kỳ hợp tác 2006-2010. Tiểu dự án này bao gồm các hoạt động hỗ trợ Bộ Y tế trong xây dựng chính sách dinh dưỡng quốc gia nhằm cải thiện và nâng cao tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe của nhân dân.

Trong chu kỳ hiện tại 2006-2010, Tiểu dự án dinh dưỡng tiếp tục tập trung hỗ trợ nhằm góp phần xây dựng và triển khai các chiến lược và chính sách phù hợp về chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho trẻ em & bà mẹ, nâng cao chất lượng và tính sẵn có của các số liệu về tình hình dinh dưỡng của bà mẹ và trẻ em; phổ biến và sử dụng có hiệu quả các số liệu giám sát dinh dưỡng để phát triển các kế hoạch hành động ứng phó phù hợp ở địa phương

Tiểu dự án dinh dưỡng hổ trợ triển khai các hoạt động chính sau đây:

- Xây dựng và cập nhật các chiến lược trung hạn và dài hạn và kế hoạch hành động về dinh dưỡng. Tăng cường năng lực cho cán bộ cấp trung ương và địa phương về phát triển, sử dụng và phổ biến các công cụ truyền thông, thuyết phục vận động cho các chính sách và đầu tư cho dinh dưỡng.

- Hỗ trợ triển khai Kế hoạch hành động nuôi dưỡng trẻ nhỏ (IYCF) 2006-2010, Nghị định về sản xuất và phân phối muối Iốt, Nghị định về quảng cáo sữa và thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ.

- Duy trì mang lưới đánh giá tình hình dinh dưỡng của trẻ em và phụ nữ trong các trường hợp khẩn cấp và chuẩn bị đối phó với các tình huống xảy ra.

- Hỗ trợ triển khai tập huấn về IYCF, giám sát muối I-ốt, Kết hợp vitamin A và tẩy giun cho trẻ em.

- In ấn và phân phối các tài liệu truyền thông cho y tế cơ sở, cung cấp vật tư cho chương trình IDDCs, cung cấp viên nang Vitamin A duy trì chương trình bổ sung cho trẻ em và bà mẹ sau đẻ.

- Tổ chức điều tra, hội thảo và tập huấn về đánh giá tình trạng dinh dưỡng trong điều kiện khẩn cấp và các nguyên lý trong hoạt động ứng phó liên quan đến dinh dưỡng.