Tăng cường thức ăn bổ sung giàu dinh dưỡng cho trẻ từ 7-24 tháng tuổi

Cập nhật: 5/26/2017 - Lượt xem: 15481
TĂNG CƯỜNG THỨC ĂN BỔ SUNG GIÀU DINH DƯỠNG CHO TRẺ 7-24 THÁNG TUỔI CÓ NGUY CƠ SUY DINH DƯỠNG Ở NHỮNG VÙNG NGHÈO
 
(Tên tiếng Anh: Nutritiuos food for 7-24 month old children vulnerable to malnutrition in poor areas)

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Chủ Dự án: Viện Dinh dưỡng
Địa điểm triển khai: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Nam Định, Thái Bình, Quảng Ngãi.
Tên nhà tài trợ: Quỹ giảm nghèo Nhật Bản (JFPR) tài trợ thông qua Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

Dự án được xây dựng dựa trên một mô hình nghiên cứu thử nghiệm hợp tác giữa Viện Dinh dưỡng và GRET/IRD: xây dựng cơ sở sản xuất bột giàu dinh dưỡng với quy mô nhỏ bền vững về kỹ thuật cũng như thương mại nhằm vào đối tượng là các gia đình nghèo thông qua cơ chế phân phối dựa vào cộng đồng. Sản phẩm được sản xuất dưới dạng bột với thành phần là gạo, đậu tương và vừng có bổ sung vitamin và chất khoáng.

Mục tiêu chung:

Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em nông thôn nghèo thông qua cải thiện thực hành nuôi dưỡng trẻ trong đó có sử dụng bột giàu dinh dưỡng cho trẻ 7-24 tháng tuổi.

Mục tiêu cụ thể:

- Tăng cường sản xuất thức ăn bổ sung giàu dinh dưỡng (bột giàu dinh dưỡng) cho trẻ em với giá thành thấp.

- Phát triển và mở rộng hệ thống bán, phân phối bột giàu dinh dưỡng dựa vào cộng đồng cùng với đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng.

- Xác định những trở ngại không cho trẻ tiếp cận với bột giàu dinh dưỡng.

- Xây dựng một đường lối và sự ủng hộ lâu dài cho bột giàu dinh dưỡng (như một giải pháp sẵn có để phòng chống suy dinh dưỡng).

Các hoạt động của dự án:

- Xây dưng các đơn vị sản xuất bột có giá trị dinh dưỡng cao, giá thành thấp: Thành lập 2 đơn vị mới và nâng cấp 2 đơn vị cũ sản xuất bột giàu dinh dưỡng cho trẻ nhỏ ở địa phương với giá thấp.

- Truyền thông giáo dục dinh dưỡng cho các bà mẹ và phân phối (bán) bột dựa vào cộng đồng.

- Tìm giải pháp mới để đưa bột giàu dinh dưỡng tiếp cận với những người nghèo, có nguy cơ nhất.

- Quản lý, theo dõi và đánh giá dự án

- Kế hoạch: Dự án triển khai trong 3 năm (2007-2010):

- Xây dựng 1 đơn vị sản xuất bột giàu dinh dưỡng tại Thái Bình, đồng thời nâng cấp 2 đơn vị sản xuất cũ là Hà Nội và Quảng Ngãi.

- Truyền thông giáo dục dinh dưỡng và phân phối sản phẩm cho trẻ 7-24 tháng tuổi tại các tỉnh triển khai dự án đạt đến 20% trong năm thứ nhất, 40% trong năm thứ hai và thứ ba.

Kết quả mong đợi:

-Tăng khả năng tiếp cận của bột giàu dinh dưỡng với trẻ qua 4 đơn vị sản xuất.

- Ước tính khoảng 325,000 bà mẹ nông thôn nghèo có con 6-24 tháng tuổi được tiếp cận với bột giàu dinh dưỡng và được giáo dục dinh dưỡng qua mạng lưới cộng tác viên dinh dưỡng của Hội Phụ nữ.

- Xác định và thử nghiệm ít nhất 3 kênh phân phối sản phẩm bột giàu dinh dưỡng cho trẻ.

- Cung cấp thêm bằng chứng cho chính phủ để có đường lối chỉ đạo và kế hoạch hành động nhằm cải thiện sự phát triển, sức khoẻ và sự sống của trẻ nhỏ.