Thông báo Tuyển sinh khóa đào tạo về "Dinh dưỡng...
Để ngày càng  đáp ứng nhu cầu  của các Sở Y tế, các bệnh viện về triển khai và quản lý...
Luận án tiến sĩ của NCS Huỳnh Văn Dũng
Tên đề tài luận án: Hiệu quả của truyền thông giáo dục dinh dưỡng sử dụng thực phẩm giàu...
Thông báo Tuyển sinh khóa đào tạo về Dinh dưỡng...
Để ngày càng  đáp ứng nhu cầu  của các Sở Y tế, các bệnh viện về triển khai và quản lý...
Đào tạo cử nhân dinh dưỡng với nhu cầu xã hội...
Ở nước ta những năm gần đây tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em đã được cải thiện. Nhưng...
Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo về Dinh dưỡng...
 Để ngày càng  đáp ứng nhu cầu  của các Sở Y tế, các bệnh viện về triển khai và quản lý...
Thông báo tuyển nghiên cứu sinh khoá 14 năm 2018
Căn cứ thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 4/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo...
Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh Tiến sỹ khoá...
Được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cơ sở đào tạo Viện Dinh dưỡng thông báo một số...
Viện Dinh dưỡng kết thúc khoá đào tạo Dinh dưỡng...
Tổng kết khoá đào tạo theo nhu cầu do Viện Dinh dưỡng phối hợp với trường trung cấp y tế...
Viện Dinh dưỡng kết thúc khoá đào tạo Dinh dưỡng...
Tổng kết khoá đào tạo theo nhu cầu do Viện Dinh dưỡng tổ chức cho các cán bộ là y bác sĩ,...
Viện Dinh dưỡng khai mạc khoá đào tạo Dinh dưỡng...
Ngày 21 tháng 06 năm 2016, Trung tâm Đào tạo, Viện Dinh dưỡng tiếp tục khai mạc Khoá đào...
Thông báo khai giảng khoá đào tạo Dinh dưỡng điều...
Khoá đào tạo do Viện Dinh dưỡng tổ chức tại trung tâm đào tạo cho các cán bộ là y bác...
12