Thông báo Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện - NCS Trần Thị Minh Nguyệt

Cập nhật: 6/11/2024 - Lượt xem: 354

Cơ sở đào tạo Viện Dinh dưỡng xin thông báo:

Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện về đề tài: “Thực trạng dinh dưỡng và hiệu quả tăng cường thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Bibomix đến tình trạng dinh dưỡng trên trẻ em 6-11 tháng tuổi tại huyện Quảng Xương tỉnh Thanh Hoá (2018-2020)”

Chuyên ngành: Dinh dưỡng - Mã số: 9720401

Của nghiên cứu sinh: Trần Thị Minh  Nguyệt

Thời gian:  8 giờ 00 ngày 26 tháng 06 năm 2024

Tại phòng 376, Viện Dinh dưỡng số 48B, phố Tăng Bạt Hổ, Hà Nội

Kính mời các Nhà khoa học, nghiên cứu sinh và các cá nhân có quan tâm đến tham dự.