Chức năng nhiệm vụ Viện Dinh dưỡng

Cập nhật: 11/21/2021 - Lượt xem: 36375
 
Viện Dinh dưỡng được thành lập ngày 13/6/1980 theo Quyết định số 181/CP của Hội đồng Chính phủ. Viện Dinh đương có chức năng nghiên cứu khoa học; đào tạo cán bộ; chỉ đạo chuyên môn tuyến dưới; truyền thông giáo dục về dinh dưỡng và sức khoẻ; hợp tác quốc tế, cung cấp các dịch vụ khoa học kỹ thuật về dinh dưỡng, thực phẩm và an toàn thực phẩm trong phạm vi cả nước.

1. Nghiên cứu khoa học:

 • Nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng và cơ cấu bữa ăn của người Việt Nam.
 • Nghiên cứu và giám sát về tình trạng dinh dưỡng, khẩu phần ăn uống của các đối tượng nhân dân; nghiên cứu dịch tễ học dinh dưỡng và những vấn đề sức khoẻ có liên quan tới ăn uống.
 • Nghiên cứu về khoa học thực phẩm, xây dựng bảng thành phần dinh dưỡng của các thực phẩm ở Việt Nam.
 • Nghiên cứu về vệ sinh ăn uống, vệ sinh an toàn thực phẩm.
 • Nghiên cứu về dinh dưỡng lâm sàng: các phương pháp chữa bệnh bằng ăn uống; xây dựng các chế độ dinh dưỡng theo bệnh lý.
 • Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện tình trạng sức khoẻ dinh dưỡng và đảm bảo an toàn thực phẩm.
 • Tham gia tư vấn, phản biện các vấn đề chính sách liên quan đến dinh dưỡng và thực phẩm.

2. Đào tạo

 • Đào tạo Tiến sỹ y học chuyên ngành dinh dưỡng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
 • Đào tạo kiến thức chuyên môn, cập nhật thông tin cho cán bộ, viên chức làm công tác dinh dưỡng, thực phẩm và an toàn thực phẩm trong cả nước.
 • Phối hợp với các trường đại học, cao đẳng, trung học y, dược đào tạo trình độ sau đại học (thạc sỹ, chuyên khoa I, chuyên khoa II), đại học, trung học, kỹ thuật viên và các loại hình đào tạo khác về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm.

3. Truyền thông giáo dục về Dinh dưỡng và Thực phẩm

 • Phối hợp xây dựng nội dung, hình thức và phương pháp truyền thông giáo dục về dinh dưỡng, an toàn thực phẩm.
 • Phối hợp liên ngành trong công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ dinh dưỡng, vận động xã hội nhằm triển khai có hiệu quả công tác dinh dưỡng và an toàn thực phẩm.

4. Chỉ đạo tuyến

 • Giúp Bộ Y tế chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật về lĩnh vực dinh dưỡng và thực phẩm cho hệ thống dinh dưỡng cộng đồng, dinh dưỡng – tiết chế bệnh viện trong cả nước.
 • Tham gia chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống kiểm nghiệm an toàn thực phẩm.
 • Triển khai và giám sát, đánh giá việc thực hiện các hoạt động chuyên môn về dinh dưỡng, an toàn thực phẩm và các chương trình, dự án về dinh dưỡng.

5. Hợp tác quốc tế

 • Hợp tác quốc tế nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ, xây dựng cơ sở vật chất, nâng cấp trang thiết bị của Viện.
 • Ứng dụng các thành tựu khoa học trong lĩnh vực dinh dưỡng, thực phẩm và triển khai các chương trình, dự án có liên quan đến lĩnh vực dinh dưỡng, thực phẩm.
 • Cử cán bộ đi học tập, nghiên cứu, công tác ở nước ngoài và trao đổi cán bộ, chuyên gia, giảng viên, sinh viên đi công tác ở nước ngoài.

6. Dịch vụ công

 • Tổ chức triển khai các can thiệp dinh dưỡng ở cộng đồng.
 • Xây dựng và quản lý hệ thống giám sát về dinh dưỡng; xây dựng cơ sở dữ liệu dịch tễ học dinh dưỡng; tham gia giám sát về an toàn thực phẩm.
 • Triển khai giáo dục truyền thông, tư vấn về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, hướng dẫn thực hiện các lời khuyên dinh dưỡng hợp lý theo từng giai đoạn phát triển của đất nước.
 • Thực hiện kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu và kiểm nghiệm an toàn thực phẩm.
 • Tham gia xây dựng các quy định của pháp luật về dinh dưỡng và thực phẩm; các tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm trong cơ cấu bữa ăn của người Việt Nam.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Bộ Y tế.

7. Dịch vụ đáp ứng nhu cầu của xã hội

 • Nghiên cứu, ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào việc sản xuất, kinh doanh các sản phẩm dinh dưỡng; tổ chức tiếp nhận, chuyển giao công thức, quy trình công nghệ về dinh dưỡng và thực phẩm.
 • Cung cấp dịch vụ khám, tư vấn dinh dưỡng và các dịch vụ khác.
 • Liên kết các công ty, tổ chức, doanh nghiệp trong, ngoài nước để ứng dụng và triển khai kết quả nghiên cứu khoa học.
 • Tư vấn và triển khai dịch vụ kiểm nghiệm thực phẩm theo yêu cầu.
 • Đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn kỹ thuật kiểm nghiệm an toàn thực phẩm; xét nghiệm hoá sinh và chẩn đoán bệnh liên quan đến dinh dưỡng bằng các kỹ thuật công nghệ cao.
 • Dịch vụ điều tra, đánh giá về tình trạng dinh dưỡng và tiêu thụ thực phẩm.
 • Dịch vụ xuất, nhập khẩu trực tiếp các sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, các ấn phẩm, hoá chất và dụng cụ thí nghiệm y tế - dinh dưỡng.

Useful link: National Institute of Nutrition (in English version)

Các bài liên quan

Lịch sử ra đời
Viện Dinh dưỡng 20 năm phấn đấu và phát triển
Một tập thể nữ xứng đáng nhận giải thưởng Kovalevskaia
Lễ đón nhận Huân chương ĐỘC LẬP của Chính phủ trao tặng Viện Dinh dưỡng
Viện Dinh dưỡng 30 năm xây dựng và phát triển