Ban Giám đốc Viện Dinh dưỡng

Cập nhật: 3/29/2018 - Lượt xem: 57926GS. TS. TTND. Lê Danh Tuyên
(Viện trưởng) 
TS.BS. Nguyễn Hồng Trường
(Phó Viện trưởng)
 PGS.TS. Trương Tuyết Mai
(Phó Viện trưởng)

Các thế hệ lãnh đạo của Viện Dinh dưỡng

 

  


GS. Từ Giấy
(Nguyên Viện Trưởng)

 GS.TSKH. Hà Huy Khôi
(Nguyên Viện Trưởng)

 GS.TS. Nguyễn Công Khẩn 
(Nguyên Viện Trưởng)

 GS. TS. Lê Thị Hợp
(Nguyên Viện trưởng)

  

            

 PGS.TS. Phan Thị Kim
(Nguyên Phó Viện trưởng)

 Ông Vũ Hồng Toanh
(Nguyên Phó Viện trưởng)

 Cử nhân Nguyễn Thị Xuân Lan
(Nguyên Phó Viện trưởng)
   
   
 PGS.TS. Nguyễn Thị Lâm
(Nguyên Phó Viện trưởng)
  PGS.TS. Lê Bạch Mai
(Nguyên Phó Viện trưởng)